09.01.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja

Uprzejmie prosimy Mieszkańców o niewynoszenie popiołu do koszy ulicznych, ponieważ trafia on z innymi odpadami na linię sortowniczą i ją niszczy.

04.01.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku

 

27.12.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Prośba o zgłoszenie zbiornika bezodpływowego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków

W związku z nałożonym na gminy ustawowym obowiązkiem prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków burmistrz uprzejmie prosi o wypełnienie przez posiadaczy takich zbiorników i oczyszczalni formularza zgłoszenia.

19.12.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Weź udział w kształtowaniu przyszłości województwa podkarpackiego

Przyszłość województwa podkarpackiego prosi o Twój wkład! Chcąc stworzyć wizjonerską mapę drogową rozwoju regionu, Fundacja Misji Obywatelskiej zaprasza wszystkich mieszkańców, interesariuszy i pasjonatów do wzięcia udziału w ankiecie Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest Przyszłość Podkarpacia?, której celem jest kształtowanie losów naszego regionu.

18.12.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o sesji

Informuję, że w dniu 22 grudnia 2023 r. (piątek) odbędzie się czterdziesta dziewiąta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

28.11.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Konsultacje w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe

Stanowisko OSKP w konsultacjach w sprawie przeglądu wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.