22.02.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Decyzja zatwierdzająca nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

22 lutego 2024 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Rzeszowie ogłosiło decyzję zatwierdzającą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

21.02.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Nieodpłatna pomoc prawna w 2024 roku w powiecie niżańskim

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA MEDIACJA KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Harmonogram działania punktów w 2024 roku Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

21.02.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja Powiatu Niżańskiego dotycząca ćwiczeń NATO

19.02.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Podatek

Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem zawiadamia, że od dnia 1 lutego 2024 г. w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu:

15.02.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ruch kolumn pojazdów wojskowych

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

12.02.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Aktualizacja bazy zasobów turystycznych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla aktualizacji bazy danych FORMULARZ.doc