Mieszkam w Gminie Rudnik nad Sanem

Opłaty

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. pozostają bez zmian Uchwała nr XXXVII/273/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r. i wynoszą:

  • 30,00 zł miesięcznie od każdego Mieszkańca
  • 28,00 zł od osoby zapłacą Mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady (trawę, liście, obierki z owoców i warzyw) w przydomowym kompostowniku. Zwolnienie wynosi 2,00 zł miesięcznie od każdego domownika (30 zł – 2 zł = 28 zł)
  • 60,00 zł od każdego Mieszkańca miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

 

Terminy płatności za odpady komunalne raz na miesiąc w terminie do 15 dnia każdego miesiąca np.:

– do 15 stycznia za miesiąc styczeń,

do 15 lutego za miesiąc luty,

do 15 marca za miesiąc marzec, itd.

Uwaga: wpłaty dokonuje każdy właściciel nieruchomości bez wezwania.

 

Jak dokonać opłaty?

Płatności za odpady komunalne można dokonać:

1) przelewem na konto Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na nr rachunku bankowego przeznaczony wyłącznie do opłaty za odpady:

95 9434 1070 2005 1500 0117 0043

lub

2) w Banku Spółdzielczym w TARNOBRZEGU,
Oddział Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 7
(Bank nie pobiera prowizji),

lub

3) Kartą w pokoju nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem,

Chętnie odpowiemy na pytania

Anna Matejko-Małek
inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

tel. 15 876 10 02 wew. 36

Formularze

Deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_2020.docx

Deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_2020.pdf