Mieszkam w Gminie Rudnik nad Sanem

Opłaty

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku  zostały określone w Uchwale nr XX/155/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 4 grudnia 2020 r. i wynoszą:

 • 26,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca
 • 60,00 zł od każdego mieszkańca miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
 • zwalnia się w części z opłaty każdego mieszkańca budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeśli gospodarstwo posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady (trawę, liście, obierki z owoców i warzyw). Zwolnienie wynosi 2,00 zł miesięcznie od każdego domownika (stawka wyniesie 26 zł – 2 zł = 24 zł).

 

Terminy płatności za odpady komunalne raz na miesiąc w terminie do 15 dnia każdego miesiąca np.:

– do 15 stycznia za miesiąc styczeń,

do 15 lutego za miesiąc luty,

do 15 marca za miesiąc marzec, itd.

Uwaga: wpłaty dokonuje każdy właściciel nieruchomości bez wezwania.

 

Jak dokonać opłaty?

 

 • przelewem na konto Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na
  NOWY nr rachunku bankowego przeznaczony wyłącznie do opłaty za odpady:
 • 95 9434 1070 2005 1500 0117 0043

lub

 • w Banku Spółdzielczym w TARNOBRZEGU,
  Oddział Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 7
  (Bank nie pobiera prowizji),

lub

 • w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, pokój nr 1 (parter)

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 – 14.00,
wtorek w godz. 8.00 – 14.30.

 

Chętnie odpowiemy na pytania

Anna Matejko-Małek
podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

tel. 15 876 10 02 wew. 36

Formularze

Deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_2020.docx

Deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_2020.pdf