02.11.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Błąkające się psy w okolicach ul. Górka

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców dot. psów błąkających się w okolicach ul. Górka wzywamy właściciela/właścicieli do natychmiastowego zaopiekowania się psami.

31.10.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Uszkodzenie sieci wodociągowej naprawione, ulica Komorniki zostanie tymczasowo zamknięta.

Firma budująca kanalizacje w Kopkach około godziny 16 00 uszkodziła sieć wodociągową na ul. Komorniki. Nastąpiła przerwa w dostawie wody dla osiedla Górki, Chałupek i Kopek.

20.10.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Informuję, że w dniu 24 października 2023 r. (wtorek) odbędzie się nadzwyczajna czterdziesta siódma sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

20.10.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 relacji Wronów-Rozwadów-Strachocina.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi aktualnie prace projektowe związane z budową gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 relacji Wronów-Rozwadów-Strachocina.

18.10.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Wnioski o udzielenie pomocy AriMR

w sprawie uruchomienia pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek na skutek wystąpienia w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu w wysokości od co najmniej 30% i mniej niż 70% na powierzchni występowania tych upraw.

06.10.2023 Twoja Gmina, Twój Urząd

Protokół z konsultacji społecznych

Protokół z konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Chałupki, przysiółek wsi Kopki na Chałupki wieś.