Opłaty

Deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_2020.docx

Deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_2020.pdf

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Wniosek-na-świadczenie-usług-w-zakresie-opróżniania-zbiorników.pdf

Wniosek-na-świadczenie-usług-w-zakresie-opróżniania-zbiorników.doc

Podatki

DN-1_Deklaracja-na-podatek-od-nieruchomości.pdf

ZDN-1_Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomości.pdf

ZDN_2_Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomości.pdf

IN-1_Informacja-o-nieruchomościach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN-1_Załącznik-do-informacji-o-nieruchomościach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN-2_Załącznik-do-informacji-o-nieruchomościach-i-obiektach-budowlanych.pdf

DR-1_Deklaracja-na-podatek-rolny.pdf

ZDR-1_Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf

ZDR-2_Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf

IR-1_Informacja-o-gruntach.pdf

ZIR-1_Załącznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

ZIR-2_Załącznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

ZIR-3_Załącznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

DL-1_Deklaracja-na-podatek-leśny.pdf

ZDL-1_Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-leśny.pdf

ZDL-2_Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-leśny.pdf

IL-1_Informacja-o-lasach.pdf

ZIL-1_Załącznik-do-informacji-o-lasach.pdf

ZIL-2_Załącznik-do-informacji-o-lasach.pdf

ZIL-3_Załącznik-do-informacji-o-lasach.pdf

DT-1-_Deklaracja-na-podatek-od-środków-transportowych.pdf

DT-1A-_Załącznik-do-deklaracji-DT-1-.pdf

Wzor-wniosku-o-zwrot-podatku-akcyzowego.pdf

Załącznik-do-wniosku-o-zwrot-podatku-akcyzowego.pdf

Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia.pdf

Oswiadczenie-osoby-fizycznej-do-wniosku-o-zwrot-podatku-akcyzowego.pdf