Opłaty

Deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_2020.docx

Deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_2020.pdf

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

WNIOSEK-o-udzielenie-zezwolenia-na-swiadczenie-uslug-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-lub-osadnikow-w-instalacjach-przydomowych-oczyszczalni-sciekow-i-transportu-nieczystosci-cie.docx

Podatki

DN-1_Deklaracja-na-podatek-od-nieruchomości.pdf

ZDN-1_Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomości.pdf

ZDN_2_Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomości.pdf

IN-1_Informacja-o-nieruchomościach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN-1_Załącznik-do-informacji-o-nieruchomościach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN-2_Załącznik-do-informacji-o-nieruchomościach-i-obiektach-budowlanych.pdf

DR-1_Deklaracja-na-podatek-rolny.pdf

ZDR-1_Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf

ZDR-2_Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf

IR-1_Informacja-o-gruntach.pdf

ZIR-1_Załącznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

ZIR-2_Załącznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

ZIR-3_Załącznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

DL-1_Deklaracja-na-podatek-leśny.pdf

ZDL-1_Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-leśny.pdf

ZDL-2_Załącznik-do-deklaracji-na-podatek-leśny.pdf

IL-1_Informacja-o-lasach.pdf

ZIL-1_Załącznik-do-informacji-o-lasach.pdf

ZIL-2_Załącznik-do-informacji-o-lasach.pdf

ZIL-3_Załącznik-do-informacji-o-lasach.pdf

DT-1-_Deklaracja-na-podatek-od-środków-transportowych.pdf

DT-1A-_Załącznik-do-deklaracji-DT-1-.pdf

Wzor_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napedowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej.pdf

Załącznik-do-wniosku-o-zwrot-podatku-akcyzowego.pdf

Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia.pdf

Oswiadczenie-osoby-fizycznej-do-wniosku-o-zwrot-podatku-akcyzowego.pdf