Szkoły i przedszkola

Szkoły podstawowe

Dwupiętrowy budynek ze spadzistym dachem połozony za boiskiem do koszykówki. Naiwrzechnia boiska koloru brązowego. Elewacja budynku żółto-różowa

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem

Co nas wyróżnia?

Kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży łącząc tradycję, przywiązanie do tożsamości regionalnej z nowoczesnością. Działaniom szkoły przyświecają wychowanie patriotyczne oraz wzrastanie w duchu poszanowania wartości. Prężnie rozwija się u nas samorządność uczniowska i wolontariat. Dzięki temu, że szkoła w 2004 r. przyjęła imię Jana Pawła II jesteśmy częścią Rodziny Szkół Papieskich, w ramach której uczestniczymy w zjazdach, konkursach i przeglądach. Ściśle współpracujemy z licznymi instytucjami i stowarzyszeniami, m.in. Towarzystwem Miłośników Ziemi Rudnickiej, Stowarzyszeniem im. Stanisławy Tutka, Centrum Wikliniarstwa, Biblioteką Miejską, Caritasem, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Powody do dumy

Jesteśmy dumni z sukcesów i osiągnięć naszych wychowanków. W naszej szkole uczniowie rozwijają swoje pasje artystyczne, sportowe i edukacyjne. Uczestniczymy w różnych projektach i konkursach, uczymy przedsiębiorczości i aktywnej prospołecznej postawy. Z sukcesem bierzemy udział w akcjach charytatywnych i środowiskowych oraz życiu kulturalnym naszej miejscowości.

Szkoła realizuje projekty współfinansowane z funduszy europejskich oraz ogłaszane przez fundacje, firmy i stowarzyszenia m.in. Projekt ARKA (Program Kapitał Ludzki), TESCO dla Szkół, Koloratorium Śnieżka, Domestos, NBP, PKO, Bezpieczna+, Delma – stołówki dla szkół.

Jakich języków obcych uczą się uczniowie?

W klasach od I do VIII uczymy języka angielskiego. Dodatkowo klasy VII-VIII mają język niemiecki.

Zajęcia dodatkowe

W szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia, m.in. szachy, Lego, język angielski, SKS, wyjazdy na basen, koło gier logicznych, koło programistyczne, dziennikarskie, teatralne, taneczne oraz instrumentalno-wokalne.

Pracownie specjalistyczne

Posiadamy pracownię komputerową, fizyczną, chemiczną oraz geograficzno-biologiczną, które są wyposażone w tablice interaktywne oraz w specjalistyczne pomoce naukowe.

Sport

Szkoła posiada salę gimnastyczną, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci oraz siłownię plenerową. Mamy dobre warunki do uprawiania lekkiej atletyki, biegów przełajowych, piłki nożnej i ręcznej przy sprzyjającej pogodzie. Raz w tygodniu w szkole odbywają się też zajęcia szachowe oraz zajęcia SKS.

Od wielu lat nasi uczniowie osiągają sukcesy na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim w zawodach lekkoatletycznych oraz szachowych.

Posiłki

Szkoła posiada własną kuchnię i stołówkę. Codziennie wydajemy obiady dla ok. 150 dzieci. W zakresie dożywiania współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zapewniając refundację posiłków dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji.

Opieka medyczna i psychologiczna

Higienistka szkolna przyjmuje uczniów przez 6,5 godz. w tygodniu.

Obejmujemy uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Prowadzimy konsultacje oraz indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami, monitorujemy postęp i funkcjonowanie dzieci z rodzin objętych opieką kuratora sądowego i asystentów rodzin. Dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego organizujemy specjalistyczne zajęcia.

Ważne dane (stan na wrzesień 2022 r.)

 • Liczba dzieci: 215
 • Liczba nauczycieli: 25

Kontakt do nas:

ul. Kończycka 3
37-420 Rudnik nad Sanem
tel. 15 876 10 60
e-mail: sekretariat@pspnr1.szkola.pl
pspnr1.webd.pl

Dyrektor: Lucyna Pizun

obrazek

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudniku nad Sanem

Co nas wyróżnia?

 • tradycja, nowoczesność i profesjonalizm
 • troska o ucznia i przyjazna atmosfera
 • współpraca z wieloma instytucjami i realizacja projektów edukacyjnych

Powody do dumy

Chcemy wychować naszych uczniów na ludzi otwartych, tolerancyjnych i patriotycznych. Cieszą nas ich sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne. Stawiamy na dobrą współpracę z rodzicami oraz zaangażowanie młodzieży w działalność charytatywną.

Języki obce

Uczymy języka angielskiego i niemieckiego.

Zajęcia dodatkowe

W szkole organizowane są różnorodne zajęcia dodatkowe m.in. rozwijające zainteresowania uczniów (z języka polskiego, matematyki, chemii) oraz wyrównawcze, konsultacje przedmiotowe, szachy, SKS.

Pracownie specjalistyczne

Posiadamy pracownie przedmiotowe do nauki fizyki, chemii, biologii, historii, geografii, języka polskiego, matematyki, plastyki i edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto mamy pracownię komputerową, bibliotekę, dużą i małą salę gimnastyczną i sale świetlicowe. Klasopracownie wyposażone są w pomoce naukowe, komputery, tablice interaktywne, rzutniki, sprzęt audio. Posiadamy bogaty księgozbiór.

Sport

Stawiamy na wszechstronny sportowy rozwój dziecka. Szkoła ma bardzo dobre warunki do uprawiania sportu. Posiadamy dwie sale gimnastyczne w pełni wyposażone w sprzęt sportowy. Obok szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne i siłownia. Nasi uczniowie odnoszą znaczące osiągnięcia w zawodach szachowych.

Posiłki

Wydajemy obiady dla uczniów.

Opieka medyczna i psychologiczna

W szkole zatrudniona jest higienistka. Udzielamy wsparcia pedagogiczno-psychologicznego, organizujemy zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne, prowadzimy konsultacje dla rodziców.

Ważne dane (stan na wrzesień 2022 r.)

 • Liczba dzieci: 213
 • Liczba nauczycieli: 21

Kontakt do nas:

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 7
37-420 Rudnik nad Sanem
tel. 15 876 11 24
e-mail: superdwojka@poczta.onet.pl

facebook.com/Publiczna-Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-2-w-Rudniku-nad-Sanem-103783394540970/

www.psp2rns.pl/

Dyrektor: Beata Karaś-Jaszczur

a otwartą brama widać wejście do budynku szkoły, przy drzwiach wiszą biało-czerwone flagi. Przed wejściem stoi rower

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem

 Co nas wyróżnia?

 • profesjonalizm i doświadczenie nauczycieli
 • wysoka jakość edukacji, osiągnięcia uczniów
 • indywidualizacja nauczania
 • komfortowe i dające poczucie bezpieczeństwa warunki podczas zajęć

 Powody do dumy

 • osiągnięcia uczniów
 • kultura osobista wychowanków
 • długoletnia działalność szkoły

Języki obce

Nasi uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego.

 Zajęcia dodatkowe

 • język angielski dla klas VII i VIII
 • matematyka dla klasy VIII
 • język polski dla klasy VIII
 • SKS dla klas IV-VIII

Pracownie specjalistyczne

Nasza pracownia informatyczna wyposażona jest w nowe laptopy. Pozyskaliśmy nowoczesne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z biologii, geografii, chemii, fizyki, matematyki i języka angielskiego. Korzystamy z komputerowego programu „Eduterapeutica” do prowadzenia terapii logopedycznej.

Sport

Sala gimnastyczna wyposażona jest w bramki piłkarskie, sprzęt do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, drążek gimnastyczny, kozioł gimnastyczny. Na placu szkolnym znajduje się siłownia, a w pobliżu boisko wielofunkcyjne. W szkole stawiamy przede wszystkim na piłkę nożną.

Posiłki

Wydajemy obiady, owoce i napoje dla uczniów.

Opieka medyczna i psychologiczna

W szkole zatrudniona jest higienistka. Uczniom w trudnej sytuacji udzielamy pomocy pedagogicznej i psychologicznej.

Ważne dane (stan na wrzesień 2022 r.)

 • Liczba dzieci: 95 (w tym oddział przedszkolny)
 • Liczba nauczycieli: 18

Kontakt do nas:

ul. M. Konopnickiej 58
37-420 Rudnik nad Sanem
tel. 15 876 10 52
e-mail: psp3konop@poczta.onet.pl

facebook.com/people/Publiczna-Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-3-im-Marii-Konopnickiej-w-Rudniku-nad-Sanem/100086050338421/

www.psp3rns.pl/

Dyrektor: Radosław Młynarski

obrazek

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach

Co nas wyróżnia?

Pełnimy rolę miejscowego centrum życia kulturalnego i społecznego. Naszym priorytetem jest wychowanie uczniów na świadomych, zaangażowanych społecznie i wyznających pozytywne wartości obywateli, doceniających jednocześnie potencjał środowiska lokalnego.

We współpracy z partnerami przeprowadzamy akcje ekologiczne i charytatywne, a także działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Realizowane projekty umożliwiają wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i indywidualizację procesu nauczania. Promujemy zdrowy styl życia potwierdzony certyfikatami: Szkoła Promująca Zdrowie oraz Szkoła bez Przemocy.

Organizujemy wycieczki edukacyjne, krajoznawcze, rekreacyjne, wyjazdy do teatru, kina i na basen. W szkole działa Szkolne Koło Caritas i szkółka szachowa.

Powody do dumy

Stwarzamy możliwości odkrywania oraz rozwoju talentów i predyspozycji, poznawania smaku sukcesu, dojrzewania społecznego oraz przygotowania się do aktywnego i twórczego życia.

Nasi uczniowie biorą udział w różnorodnych konkursach oraz zawodach, zdobywając laury, m.in. na polu artystycznym i sportowym.

Rodzice chętnie angażują się w życie placówki, biorą czynny udział w szkolnych świętach i uroczystościach. Styl pracy szkoły oparty jest na ścisłej współpracy ze środowiskiem i samorządem lokalnym, a także instytucjami wspierającymi w działaniach na rzecz harmonijnego i wszechstronnego rozwoju ucznia.

Języki obce

Uczymy języka angielskiego i niemieckiego.

Zajęcia dodatkowe

Prowadzimy dodatkowe zajęcia dla klasy VIII z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Ponadto zajęcia rozwijające z matematyki, ortografii, języka polskiego w klasach I-III, z języka angielskiego przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej (klasa V), „Apetyt na matematykę” w klasie VI oraz „Chemia – moja pasja” w klasie VIII.

Pracownie specjalistyczne

Posiadamy dobrze wyposażone pracownie: informatyczną, biologiczną, chemiczną, fizyczną i geograficzną. Mamy trzy tablice interaktywne, w tym dwie z rządowego programu „Aktywna tablica”.

Sport

W szkole jest sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt sportowy. Na zewnątrz siłownia i boisko wielofunkcyjne. Szkoła stawia na lekkoatletykę i szachy.

Posiłki

Wydajemy obiady dla uczniów. Klasy I-V otrzymują owoce i mleko lub jego przetwory.

Opieka medyczna i psychologiczna

Higienistka szkolna przyjmuje raz w tygodniu. Kadra pedagogiczna prowadzi szereg dodatkowych zajęć, na które uczęszczają uczniowie potrzebujący wsparcia ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Odpowiednim wsparciem psychologiczno-pedagogicznym obejmowani są także uczniowie i rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji.

Ważne dane (stan na wrzesień 2021 r.)

 • Liczba dzieci: 122 (w tym punkt przedszkolny i oddział przedszkolny)
 • Liczba nauczycieli: 18

Kontakt do nas:

ul. Podborze 1
37-420 Rudnik nad Sanem
tel. 15 876 71 42
e-mail: pspkopki@o2.pl

https://www.facebook.com/pspkopki

Dyrektor: Halina Zięba

żóto-szary budynek szkoły. Przed szkoła i na schodach młodzież i dorośli

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przędzelu

 Co nas wyróżnia?

Wykreowanie spójnego systemu pracy szkoły obejmującego wszystkie aspekty jej działalności, w tym współpracę ze środowiskiem lokalnym. Opieką szkolną objęte są dzieci od 3 roku życia.

Powody do dumy

Systematycznie rozwijamy infrastrukturę, tworzymy dobre warunki pracy, które sprzyjają wysokiemu poziomu nauczania i przyjaznej atmosferze.

Języki obce

Nasi uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego.

Zajęcia dodatkowe

W zakresie edukacji wczesnoszkolnej prowadzimy zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania uczniów: muzyczno-ruchowe, „Potyczki ortograficzne”, „Matematyka wcale nie musi być trudna”, które prowadzone są społecznie.

Prowadzimy kółko matematyczne (dla klas IV-VII), zajęcia przygotowujące do egzaminów (klasa VIII), warsztaty artystyczne (klasa VII) i SKS (klasy IV-VIII).

Pracownie specjalistyczne

Posiadamy pracownię komputerową wyposażoną w 12 komputerów stacjonarnych i projektor.

Sport

Mamy salę gimnastyczną i siłownię przy szkole. Stawiamy na sporty drużynowe.

Posiłki

Wydajemy obiady dla uczniów oraz owoce i mleko lub przetwory mleczne.

Opieka medyczna i psychologiczna

Higienistka szkolna przyjmuje raz w tygodniu.

Uczniom w trudnej sytuacji pomocy pedagogicznej i psychologicznej udzielają dyrektor i wychowawcy.

Ważne dane (stan na wrzesień 2021 r.)

 • Liczba dzieci: 125 (w tym oddziały przedszkolne 3-4 latki i 5-6 latki)
 • Liczba nauczycieli: 18

Kontakt do nas:

ul. A. Mickiewicza 149
37-420 Przędzel
tel. 15 876 03 02
e-mail: pspprzedzel@interia.pl
przedzel.webd.pl

Dyrektor: Marta Kania