Twoja Gmina, Twój Urząd

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+

Praca nad opracowaniem dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+”.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w skrócie SUMP (skrót od angielskiej nazwy Sustainable Urban Mobility Plan) to dokument strategiczny, który ma służyć poprawie mobilności mieszkańców.

 

Opracowanie planu pozwoli lepiej:

  • wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiatach,
  • planować transport (w tym transport zbiorowy, rowerowy),
  • koordynować inwestycje.

 

Każdy z nas może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym mobilności miejskiej.

 

Informacje uzyskane w ww. badaniu zostaną wykorzystane przy tworzeniu Planu.

 

TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE

 

Link do ankiety:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCEy5iW9RB1qQzoE3XwmfVEIB_nfP73UwPufqtvjQu6cWt-Q/viewform?usp=sf_link