Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

„Przebudowa drogi gminnej Nr 102707R ul. Błonie od km 0+000 do km 0+110 wraz z remontem mostu nr JNI01026928 w km 0+062 łącznie z przebudową drogi wewnętrznej – ul. Błonie od km 0+002,30 do km 0+522,00 wraz z łącznikiem i od km 0+002,50 do km 0+178,30 w miejscowości Przędzel”

Wykonawca robót jest:
PRZEDSIĘBIORSTWEM „MOLTER” SP. Z O.O.,
ul. Rzeszowska 101,
36-060 Głogów Małopolski zwaną dalej „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – mgr inż. Łukasza Moltera

Wartość zadania 1 768 149,46 zł ,

Dofinansowanie  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości  1 390 929,00 zł

Stan na 27.03.2024 r.

„Remont drogi gminnej Nr 102741R w km 0+006-0+284 – ul. Księdza Augustyna Kordeckiego w Rudniku nad Sanem”

Wykonawca robót jest konsorcjum firm:
1. LACH-POL SP. Z O.O.,
Golce 63A,
37-405 Jarocin,
i
2. Paweł Lach
Szyperki 39A,
37-405 Jarocin
zwaną dalej „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – Pana Pawła Lach

Wartość zadania 768 666,73 zł ,

Dofinansowanie  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości  460 037,00 zł

Stan 27.03.2024 r.

„Przebudowa dróg gminnych: Nr 102765R w km 0+007,3-0+118,8 ul. Zwycięstwa; Nr 102764R w km 0+006,9-0+226,8 ul. Tysiąclecia; Nr 102766R 0+033,00 – 0+216,5 ul. Dr. Kazimierza Hernicha w Rudniku Nad Sanem.”

Wykonawca robót jest konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via sp.z o.o. – Lider
Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola
Firma Handlowo – Usługowa – Produkcyjna Bruk – Mar Łukasz Marut – Partner
Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów

Wartość zadania 941 745,60 zł ,

Dofinansowanie  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 565 047,00 zł

Stan na 25.07.2022 r.

Stan na 31.05.2022 r.

„Przebudowa dróg gminnych: Nr 102762R w km 0+011,50 – 0+480,00 wraz z łącznikiem – ul. Górka; Nr 102761R w km 0+002,90 – 0+233,00 – ul. Stefana Żeromskiego; Nr102763R w km 0+002,10 do 0+275,70 – ul.  Henryka  Wieniawskiego w Rudniku nad Sanem”

W dniu 23.12.2021 r. została zawarta umowa w sprawie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pomiędzy Wojewoda Podkarpackim a Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem.

Wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski.

Wartość zadania 1 662 200,83 zł ,

Dofinansowanie  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 997 320,00 zł

Stan na 25.07.2022 r.

Stan na 27.04.2022 r.

Stan na 15.04.2022 r.

Stan na 01.03.2022 r.

 

 

„Przebudowa przejścia dla pieszych w km 4+716 drogi gminnej  Nr 102703R ul. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem”

W roku 2021 nasza gmina złożyła wniosek do Wojewody Podkarpackiego o dofinansowanie projektu „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 4+716 drogi gminnej  Nr 102703R ul. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa przejścia dla pieszych w km 4+716 drogi gminnej  Nr 102703R ul. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem  polegać będzie na wykonaniu w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych wyniesionego przejścia wraz z doświetleniem i uzupełnieniem oznakowania wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6 września 2021r. została zawarta umowa z Wojewoda Podkarpackim w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości do 80 % całkowitej kosztów kwalifikowanych zadania.

Wykonawcą robót budowlanych jest Firma „BRUKERS” Sławomir Sikora Koziarnia 167 37-418 Krzeszów za kwotę 105 00,00 zł.

Stan na 02.12.2021 r.

Stan na 22.11.2021 r.

Stan na 03.11.2021 r.

Stan na 19.10.2021 r.

„Przebudowa dróg gminnych: Nr 102733R w km 0+002,40 – 0+541,00 – ul. Jarosława Dąbrowskiego; Nr 102731R w km 0+000,00 – 0+776,30 – ul. Tadeusza Kościuszki; Nr 102737R w km 0+005,10 – 0+473,90 – ul. Żwirki i Wigury w Rudniku nad Sanem”

W roku 2020 nasza gmina złożyła wniosek do Wojewody Podkarpackiego o dofinansowanie projektu „Przebudowa dróg gminnych: Nr 102733R w km 0+002,40 – 0+541,00 – ul. Jarosława Dąbrowskiego; Nr 102731R w km 0+000,00 – 0+776,30 – ul. Tadeusza Kościuszki; Nr 102737R w km 0+005,10 – 0+473,90 – ul. Żwirki i Wigury w Rudniku nad Sanem” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wnioskowane drogi posiadają nawierzchnie jezdni i chodników w złym stanie technicznym. Przebudowa dróg ma na celu przede wszystkim poprawę komfortu podróżowania oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich jego użytkowników. Zostaną również przywrócone podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne wyżej wymienionych dróg.

2 września 2021r. została zawarta umowa z Wojewoda Podkarpackim w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości do 60 % całkowitej kosztów kwalifikowanych zadania.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski za kwotę 2 725 725,41 zł.

Stan na 13.10.2021 r.

Stan na 29.09.2021 r.

Remont mostu na rzece Rudna

Na most wjeżdża srebrny samochód z zapalonymi światłami. Po obu stronach mostu wybrukowany chodnik i żółta balustrada. Przed mostem znak drogowy

W 2019 roku nasza gmina złożyła wniosek do Wojewody Podkarpackiego o dofinansowanie projektu „Remont mostu na rzece Rudna w ciągu ul. Głowackiego w Rudniku nad Sanem”  z Funduszu Dróg Samorządowych. Stan przeprawy był na tyle zły, że doraźne remonty tego mostu na niewiele by się zdały. Konieczny był więc remont generalny.

W kwietniu 2020 roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań gminnych i powiatowych do dofinansowania na rok 2020. Nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 585 587 zł, co stanowi 60% szacowanej wartości projektu, pozostałe 40% zostanie pokryte z budżetu gminy.

Parametry techniczne nowego mostu:

  • długość 11 m
  • szerokość 6,5 m
  • szerokość jezdni: 4,5 m
  • nośność: 30 t.

4 czerwca 2020 roku została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą MG INFRASTRUKTURA Marian Wołczyk z Rzeszowa na kwotę 687 227,36 zł. Już w czerwcu firma rozpoczęła prace.

W październiku 2020 roku prace zostały zakończone i most został otwarty.

Na most wjeżdża srebrny samochód z zapalonymi światłami. Po obu stronach mostu wybrukowany chodnik i żółta balustrada. Przed mostem znak drogowy
Most na Rudnej oddany do użytku

Przebudowa ciągu dróg prowadzących do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – ul. Stalowa i ul. Kordeckiego

Wyasfaltowana ulica wchodząca w zakręt w lewo. Wzdłuż prawego boku drogi wybrukowany chodnik koloru czerwonego i płot, wzdłuz lewego boku chodnik i ścieżka rowerowa wyłozona czerwonym brukiem

 

To jedna z większych inwestycji drogowych w naszym mieście, mająca ogromne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Ulice Stalowa i Kordeckiego bezpośrednio łączą się z drogą powiatową (ul. Grunwaldzka i ul. Chopina) i z drogą krajową nr 77, stanowiąc jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miasta, prowadzących do Strefy Przemysłowej.

W ramach przebudowy ulicy została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa o długości 1174 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Znacznie zwiększyło to bezpieczeństwo, poprawiło płynność ruchu i pozytywnie przyczyniło się do komfortu użytkowników drogi oraz przyległej zabudowy mieszkaniowej. Dobry stan drogi podniósł atrakcyjność terenów przemysłowych i spełnił oczekiwania inwestorów.

Koszt tej inwestycji wyniósł 1 446 715,63 zł z czego 868 029,00 zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny gminy to 578 686,63 zł.