Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

Na most wjeżdża srebrny samochód z zapalonymi światłami. Po obu stronach mostu wybrukowany chodnik i żółta balustrada. Przed mostem znak drogowy

Remont mostu na rzece Rudna

W 2019 roku nasza gmina złożyła wniosek do Wojewody Podkarpackiego o dofinansowanie projektu „Remont mostu na rzece Rudna w ciągu ul. Głowackiego w Rudniku nad Sanem”  z Funduszu Dróg Samorządowych. Stan przeprawy był na tyle zły, że doraźne remonty tego mostu na niewiele by się zdały. Konieczny był więc remont generalny.

W kwietniu 2020 roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań gminnych i powiatowych do dofinansowania na rok 2020. Nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 585 587 zł, co stanowi 60% szacowanej wartości projektu, pozostałe 40% zostanie pokryte z budżetu gminy.

Parametry techniczne nowego mostu:

  • długość 11 m
  • szerokość 6,5 m
  • szerokość jezdni: 4,5 m
  • nośność: 30 t.

4 czerwca 2020 roku została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą MG INFRASTRUKTURA Marian Wołczyk z Rzeszowa na kwotę 687 227,36 zł. Już w czerwcu firma rozpoczęła prace.

W październiku 2020 roku prace zostały zakończone i most został otwarty.

Na most wjeżdża srebrny samochód z zapalonymi światłami. Po obu stronach mostu wybrukowany chodnik i żółta balustrada. Przed mostem znak drogowy
Most na Rudnej oddany do użytku

 

Wyasfaltowana ulica wchodząca w zakręt w lewo. Wzdłuż prawego boku drogi wybrukowany chodnik koloru czerwonego i płot, wzdłuz lewego boku chodnik i ścieżka rowerowa wyłozona czerwonym brukiem

Przebudowa ciągu dróg prowadzących do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – ul. Stalowa i ul. Kordeckiego

To jedna z większych inwestycji drogowych w naszym mieście, mająca ogromne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Ulice Stalowa i Kordeckiego bezpośrednio łączą się z drogą powiatową (ul. Grunwaldzka i ul. Chopina) i z drogą krajową nr 77, stanowiąc jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miasta, prowadzących do Strefy Przemysłowej.

W ramach przebudowy ulicy została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa o długości 1174 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Znacznie zwiększyło to bezpieczeństwo, poprawiło płynność ruchu i pozytywnie przyczyniło się do komfortu użytkowników drogi oraz przyległej zabudowy mieszkaniowej. Dobry stan drogi podniósł atrakcyjność terenów przemysłowych i spełnił oczekiwania inwestorów.

Koszt tej inwestycji wyniósł 1 446 715,63 zł z czego 868 029,00 zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny gminy to 578 686,63 zł.