02.02.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Od 1 stycznia 2024 r. na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429), zwanej dalej Ustawą o świadczeniu wspierającym, weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowy rodzaj świadczenia: świadczenie wspierające, które jest przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Będzie ono przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

02.02.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+

Praca nad opracowaniem dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+”.

25.01.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

Informuję, że w dniu 31 stycznia 2024 r. (środa) odbędzie się pięćdziesiąta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

23.01.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Uwaga! Przerwa w dostawie wody w Przędzelu

18.01.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku

Czy zdajesz sobie sprawę, jakie konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie za sobą spalanie w domowych piecach odpadów, w tym m.in. plastików? Czy wiesz, że jest to proceder niezgodny z prawem? Masz świadomość, że prawidłowa segregacja odpadów pozwala odzyskać z nich cenne surowce i oszczędzić zasoby naturalne?

09.01.2024 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.