Mieszkam w Gminie Rudnik nad Sanem

Doskonała lokalizacja

Rudnik nad Sanem jest gminą o wyjątkowym położeniu. Posiada grunty przemysłowe charakteryzujące się dogodną lokalizacją, stwarzającą doskonałe warunki do dystrybucji towarów, nie tylko na terenie województwa i kraju, ale także poza jego granicami. Dzieje się to za sprawą krzyżowania się czterech, ważnych szlaków komunikacyjnych:

  • drogi krajowej nr  DK 77
  • drogi ekspresowej S19
  • linii szerokotorowej LK65
  • linii kolejowej LK68

Tak świetne położenie gminy jest idealnym impulsem rozwojowym. W jej pobliżu znajdują się atrakcyjne grunty, które po wyposażeniu w niezbędną infrastrukturę są dogodną lokalizacją do prowadzenia biznesu związanego z szeroko rozumianą logistyką oraz produkcją. Takie zalety przyczynią się do wzrostu konkurencyjności gminy w regionie.