Opieka i wsparcie

Ośrodek Pomocy Społecznej

obrazek

Jesteśmy instytucją samorządową świadczącą pomoc społeczną na terenie naszej gminy. Realizujemy gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych i wykonujemy zadania własne gminy w tym zakresie. Wyróżnia nas profesjonalna kadra i miła obsługa. Realizujemy szereg projektów, m.in. „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem”, „Razem Łatwiej”, „Uzyskaj kwalifikacje, zdobądź nowe perspektywy”.

Pomocą społeczną obejmujemy 505 osób i 299 rodzin. Ze świadczeń rodzinnych korzysta 1300 rodzin (dane na 30.06.2020 r.)

Zatrudniamy sześciu pracowników socjalnych, trzech opiekunów i dwóch asystentów rodziny.

Bezpłatna pomoc prawna

W Ośrodku udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej w poniedziałki w godz. 11.30–15.30 i czwartki w godz. 8.00–12.00. Zapisy tel. 883 450 012.

Zapraszamy do naszego Ośrodka.

Kontakt do nas:

ul. Kilińskiego 19
37-420 Rudnik nad Sanem
tel. 15 876 27 95
e-mail:ops@opsrudnik.pl
opsrudnik.pl

Kierownik: Agata Podolska-Sagan

Druki wniosków o świadczenia społeczne do pobrania poniżej.

Druki, podania, wnioski dotyczące:

  • zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego
  • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego

do pobrania na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Formularze

Dobry_start_-wniosek.pdf

Dobry_start_-zalacznik.pdf

Dodatek_energetyczny_wniosek.pdf

Dodatek_mieszkaniowy_wniosek.pdf

Dodatek_mieszkaniowy_zaswiadczenie.doc

Dodatek_mieszkaniowy_oswiadczenie.doc

Dodatek_mieszkaniowy_oswiadczenie.pdf

Fundusz_alimentacyjny_FA-1.pdf

Fundusz_alimentacyjny_FA-1Z.pdf

Fundusz_alimentacyjny_ZFA-03.pdf

Fundusz_alimentacyjny_ZFA-04.pdf

Fundusz_alimentacyjny_ZFA-05.pdf

Fundusz_alimentacyjny_ZFA-06.pdf

Fundusz_alimentacyjny_ZFA-oswiadczenie-o-osobach-zobowiazanych-do-alimentacji.pdf

Fundusz_alimentacyjny_wzor-zswiadczenia-o-bezskutecznosci-egzekucji-alimentow.pdf

Karta_Duzej_Rodziny_wniosek.pdf

Karta_Duzej_Rodziny_ZKDR-01.pdf

Karta_Duzej_Rodziny_ZKDR-02.pdf

Karta_Duzej_Rodziny_ZKDR-03.pdf

Karta_Duzej_Rodziny_ZKDR_04.pdf

Podanie_o_pomoc.pdf

Podanie_o_pomoc.doc

Swiadczenie_wychowawcze_SW-1.pdf

Swiadczenie_wychowawcze_SW-1Z.pdf

Zasilek_pielegnacyjny_SR_3.pdf

Swiadczenie_pielegnacyjne_SR_5.pdf

Swiadczenie_pielegnacyjne_ZSR_10.pdf

Swiadczenie_rodzicielskie_SR_7.pdf

Swiadczenie_urodzenie_dziecka_-nieodwracalne-upośledzenie_wniosek.pdf

Swiadczenie_urodzenie_dziecka_-nieodwracalne-upośledzenie_zalacznik.pdf