Mieszkam w Gminie Rudnik nad Sanem

Gospodarka odpadami

Dwa plastikowe pojemniki - nienieski z bapisem papier i żółty z napisem plastik

Gospodarka odpadami do ważne zadanie dla naszego Urzędu. Obejmujemy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nadzorujemy selektywne zbieranie odpadów, a także prowadzimy działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, w szczególności ich selekcji.