Czas wolny

Miejski Ośrodek Kultury

obrazek

Miejski Ośrodek Kultury kontynuuje działalność Domu Oświatowego im. Józefa Piłsudskiego, który w 1950 roku, zmienił profil  i nazwę na Kino „Rusałka”. W 1991 roku, przyjął nazwę „Miejski Ośrodek Kultury”, by w 1993 roku zmienić na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. W 1994 roku wrócił do aktualnej nazwy.  Miejski Ośrodek Kultury jest nazwą parasolową, pod którą działają Dom Kultury, Centrum Wikliniarstwa i Biblioteka Publiczna.

Placówka prowadzi działalność kulturalną, rozrywkową, kinową, oświatową, czytelniczą, wystawienniczą, koncertową, plastyczną i reklamową. Kieruje ofertę zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych oraz seniorów. Do jej zadań należy także promocja Gminy i Zagłębia Wikliniarskiego. Najbardziej znanym wydarzeniem jest organizowana od 2000 roku „Wiklina Rudnik nad Sanem”, największa tego typu impreza na Podkarpaciu.

Program kulturalny Miejskiego Ośrodka Kultury opiera się na działalności stałej oraz imprezach wynikających z kalendarza artystycznego. Do działalności stałej zalicza się przede wszystkim działalność kinową, artystyczną (koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży), prowadzenie biblioteki oraz czytelni. Biblioteka  udostępnia książki i czasopisma zarówno w siedzibie głównej w Rudniku nad Sanem jak i w filiach w Kopkach i w Przędzelu.

Poza działalnością stałą, Miejski Ośrodek Kultury aktywnie organizuje cykliczne imprezy okolicznościowe (patriotyczne, rocznicowe, rodzinne) oraz przedsięwzięcia kulturalne o ustalonej renomie w środowisku, m.in. Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek pod Patronatem Burmistrza, konkursy plastyczne, czytelnicze i koncerty zespołów muzycznych, zabawy z konkursami przy bibliotekach filialnych. Ponadto imprezy o znaczeniu lokalnym i regionalnym, wieczory poezji, spotkania autorskie.

Zobacz zdjęcia z imprezy „Wiklina Rudnik nad Sanem” zorganizowanej w latach 2018–2019.

Kontakt:

ul. Grunwaldzka 17
37-420 Rudnik nad Sanem
tel. 15 876 10 20
e-mail: mokrudnik@interia.pl
mokrudnik.pl/dom-kultury

Dyrektor: Anna Straub