Twoja Gmina, Twój Urząd

Program Sportowa Polska

Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie MOSiR w Rudniku nad Sanem

Wartość całkowita: 2 948 851,51 zł

  • kwota dofinansowania: 1 493 400,00 zł
  • wkład własny: 1 455 451,51 zł

Źródło: Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2022

Podstawowy zakres:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje:

1) przebudowę bieżni na wraz ze skocznią do skoku wzwyż, skocznią do skoku w dal i trójskoku,

rzutnią do pchnięcia kulą i rzutnią do rzutu dyskiem i młotem,

2) odwodnienie liniowe bieżni,

3) wykonanie ogrodzenia wewnętrznego bieżni lekkoatletycznej.

Planowana bieżnia będzie pełnowymiarowa licząca 4/6 torów o nominalnej długości 400 m. Bieżnia wraz z zakolem północnym wykonana będzie z nawierzchni poliuretanowej. W zakolu północnym bieżni zlokalizowana będzie skocznia do skoku w dal i trójskoku oraz skocznia do skoku wzwyż. Zakole południowe bieżni wykonane będzie z nawierzchni trawiastej. Powierzchnia nawierzchni syntetycznej bieżni wynosić będzie 4 016,00 m2.