Czas wolny

Boiska i sale sportowe

obrazek

Stadion i boiska

Stadion w Rudniku nad Sanem przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Osoba zarządzająca: Pan Piotr Potocki

Boisko sportowe w Przędzelu

Osoba zarządzająca: Pan Łukasz Kluk

Boisko sportowe w Kopkach

Osoba zarządzająca: Pan Dariusz Kubasiewicz

Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej w Stróży

Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem

Sala gimnastyczne

Funkcjonują przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Kopkach, Przędzelu, nr 3 w Stróży i nr 2 w Rudniku nad Sanem.