Twoja Gmina, Twój Urząd

Rada Miejska

Grupa osób siedzi przy stole w kształcie litery U. Na scenie stół, a przy nim siedzą trzy osoby. obok mównica z przemawiającym mężczyzną.

Radni Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem kadencji 20182023

Edward Wołoszyn – przewodniczący
Elżbieta Maczuga – wiceprzewodnicząca
Robert Burdzy
Grzegorz Cynk
Józef Długosiewicz
Dariusz Gil
Stanisław Loryś
Grzegorz Łojek
Marta Pająk
Mieczysława Pędlowska
Marian Pędlowski
Bernarda Podstawek-Przybysz
Edward Sekulski
Ewelina Sobota
Elżbieta Szalony

Oglądaj transmisje z obrad Rady Miejskiej.

Komisje

Komisja Rewizyjna

Robert Burdzy – przewodniczący
Bernarda Podstawek-Przybysz
Ewelina Sobota
Marian Pędlowski
Edward Sekulski

Komisja Budżetu i Finansów

Marta Pająk – przewodnicząca
Edward Sekulski
Marian Pędlowski
Józef Długosiewicz
Dariusz Gil
Edward Wołoszyn
Grzegorz Łojek
Mieczysława Pędlowska
Stanisław Loryś

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski – przewodniczący
Marian Pędlowski
Józef Długosiewicz
Dariusz Gil
Robert Burdzy
Grzegorz Cynk
Mieczysława Pędlowska
Stanisław Loryś

Komisja Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk – przewodniczący
Robert Burdzy
Elżbieta Maczuga
Mieczysława Pędlowska
Ewelina Sobota
Elżbieta Szalony

Komisja Kultury i Sportu

Stanisław Loryś – przewodniczący
Elżbieta Szalony
Grzegorz Łojek
Bernarda Podstawek-Przybysz
Dariusz Gil
Edward Sekulski
Józef Długosiewicz

Komisja Oświaty i Wychowania

Bernarda Podstawek-Przybysz – przewodnicząca
Edward Sekulski
Elżbieta Szalony
Elżbieta Maczuga
Marta Pająk
Ewelina Sobota
Edward Wołoszyn
Grzegorz Cynk

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Mieczysława Pędlowska – przewodnicząca
Edward Sekulski
Marian Pędlowski
Józef Długosiewicz
Stanisław Loryś