27.01.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

Techniczna przerwa w dostawie wody

Informujemy że 31.01.2022 r. od godziny 22 00 do godziny 1 00 01.02.2022 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców ze stacji uzdatniania wody przy ulicy Stróżańskiej.

21.01.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „ORZEŁ” w Rudniku nad Sanem zwołuje na dzień 29-go stycznia 2022r. (sobota) godzina 16-ta ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW  KLUBU

14.01.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

Zarządzenie

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

12.01.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która wprowadziła istotne zmiany do regulacji Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2021 poz. 815)

22.12.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Rudnik nad Sanem

Wykaz zimowego utrzymania dróg.

22.12.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Polowanie zbiorowe w „Lasach Rudnickich”

Polowanie zbiorowe planowane jest w dniach 27.12.2021 r., 07.01.2022 r., 08.01.2022 r., 09.01.2022 r. i 14.01.2022 r.