Twoja Gmina, Twój Urząd

Projekty unijne

obrazek

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt granatowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem otrzymała dofinansowanie w wysokości 302 280,00 zł na projekt złożony w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”.

Cel programu: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Czas trwania projektu: Maksymalny czas realizacji to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 roku.

Planowane efekty: Realizacja projektu umożliwi znaczny rozwój cyfrowy Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, poprzez usprawnienie pracy urzędników oraz bezpieczeństwo i komfort pracy zdalnej.

Wartość dofinansowania: 302 280,00 zł

obrazek

 

obrazek

Projekt pn. „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19

Projekt pn. „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU

Celem nadrzędnym podejmowanego projektu parasolowego dla mieszkańców Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem jest zwiększenie poziomu produkcji energii z OZE w sektorze mieszkaniowym, którego efektem będzie wzrost jakości powietrza i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków jednorodzinnych. Projekt kierowany jest do gospodarstw domowych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, beneficjentami projektu będą właściciele i użytkownicy budynków jednorodzinnych zainteresowani i spełniający warunki techniczne montażu instalacji OZE.

Całkowita wartość projektu: 7 640 359, 08 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu: 5 885 634,25 zł

Planowane efekty:

obrazek


 

Zdjęcie dużego placu z lotu ptaka. Na placy dużo samochodów i budynki. W pobliżu placu drzewa i zabudowa mieszkaniowa

Modernizacja targowiska miejskiego

We wrześniu 2018 roku oddano do użytku zmodernizowane targowisko miejskie w Rudniku nad Sanem. Miejsce, które co czwartek gromadzi rzesze sprzedawców i kupujących z całego regionu.

Rozbudowa i modernizacja placu targowego w Rudniku nad Sanem kosztowała niemal 3 mln zł, z czego prawie 1 mln zł stanowiło dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach prac wymieniono nawierzchnię, wykonano system odwodnienia, oświetlenie i ogrodzenie. W nowym budynku są m.in. garaż, pomieszczenia socjalne i toalety. Powstały też specjalne wiaty do handlu zwierzętami, stoiska do sprzedaży produktów rolno-spożywczych, artykułów przemysłowych i ekologicznych. Przy ul. Targowej powstał także parking na prawie 100 miejsc postojowych.


Zdjęcie oczyszczalni ścieków z lotu ptaka. Widac dwie duże okrągłe kadzie i obok panele fotowoltaiczne

Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku nad Sanem

31 sierpnia 2018 roku zakończyła się realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ok. 11,65 mln zł, z czego dofinansowanie unijne stanowiło ok. 7,35 mln zł.

Przeczytaj więcej o nowoczesnej oczyszczalni


Rzeżba żyrafy w brązowe ciapki. W tle parterowy budynek koloru piaskowego z spadzistym dachem

Budowa żłobka i przedszkola w Rudniku nad Sanem

11 sierpnia 2018 roku uroczyście otwarto Żłobek Miejski i Przedszkole Miejskie w Rudniku nad Sanem. Kolorowa bryła obiektu i figury egzotycznych zwierząt i plac zabaw jak z bajki przed budynkiem przyciągają wzrok. Sale zabaw są wyposażone w nowoczesne zabawki, pomoce naukowe, najnowszej generacji tablice multimedialne, interaktywne podłogi. Równie kolorowy i nowoczesny jest miejski żłobek, który połączony z budynkiem przedszkola tworzy wyjątkowy kompleks.

Nowy obiekt powstał w miejscu starego Przedszkola Miejskiego, który służył mieszkańcom 39 lat. Na budowę kompleksu pozyskano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach dwóch projektów:

  • „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem –budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego – etap I” – koszt tej inwestycji to ok. 3,12 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło prawie 1 mln zł.
  • „Budowa nowoczesnej infrastruktury dla potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 w Rudniku nad Sanem – budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego, etap II” – koszt tej inwestycji to ok. 1,2 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło prawie 1 mln zł.

Na wyposażenie żłobka gmina otrzymała ponad 267 tys. zł w ramach konkursu „Maluch+” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Samorząd brał również udział w programie „Rajski Zakątek” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, gdzie uzyskał ok. 750 tys. zł dofinansowania.