Mieszkam w Gminie Rudnik nad Sanem

Mieszkam w Gminie Rudnik nad Sanem

Trzy rowerzystki kolorowo ubrane jadą polną drogą wzdłuż łąk

Nasza gmina realizuje konkretne plany związane m.in. z kierunkami rozbudowy i zagospodarowania terenów gminnych, rozwojem naszej małej ojczyzny, również przy współudziale funduszy europejskich. Systematycznie wcielamy w życie  lokalny plan gospodarki odpadami, respektujemy zasady utrzymania czystości i porządku w gminie. Jesteśmy otwarci na współpracę z naszymi mieszkańcami. Czekamy na Was!