Czas wolny

Zabytki

Młyn z elektrownią z początku XX wieku, wybudowany w 1905 roku przez hrabiego Hieronima Tarnowskiego. Obecnie, jako młyn-kaszarnia, najnowocześniejszy w okolicy, świadczy usługi mieszkańcom Rudnika i okolic.

Biały budynek z elekmentami z czerwonej cegły, dwa zookraglona okna i wystająca rura wentylacyjna

Pomnik Hrabiego Ferdynanda Hompescha (1843–1897) dłuta Juliusza Relowskiego. Postawili go wdzięczni Rudniczanie za wiele dobra jakie uczynił (przydzielenie drewna na budowę domów po wielkim pożarze w 1896 roku, budowę linii kolejowej z Rozwadowa do Przeworska prowadzącej przez Rudnik, budowę drogi bitej do Leżajska). Hompesch był właścicielem dóbr rudnickich i to z jego inicjatywy rozwinął się tu przemysł koszykarsko-wikliniarski.

Pomnik mężczyzny z brodą. Z tyłu dwie rzeźby tancerek wykonane z wikliny pomalowanej na biało i niebiesko

Głaz pamięci poległych i pomordowanych – kamienny obelisk na rudnickim rynku, usytuowany w otoczeniu drzew. Na granitowym głazie umieszczony jest orzeł i metalowa tablica z napisem: W 40-lecie zwycięstwa nad faszyzmem hitlerowskim. Pamięci poległym i pomordowanym mieszkańcom miasta i gminy, żołnierzom, partyzantom, uczestnikom ruchu oporu, bojownikom o wolność i sprawiedliwość społeczną w latach 1939–1945. Społeczeństwo miasta i gminy Rudnik. Skwer koło pomnika jest stałym miejscem uroczystości patriotycznych mieszkańców miasta.

Dwie biało-czerwone flagi powiewają na białych masztach, obok duży głaz z metalową tabliczka i metalowym orłem. Do głazu prowadzą kamienne schody

Kościół pw. świętej Trójcy wybudowany w latach 1927–1928, staraniem Hieronima Tarnowskiego i miejscowego Komitetu Budowy. Projekt świątyni przygotował architekt lwowski Jan Bagiński. Nawa główna jest wyższa i szersza od bocznych, które są do środka ciągiem arkad o półkolistych wykrojach. Organy rudnickiego kościoła parafialnego są trzecie pod względem wielkości w diecezji sandomierskiej. Istnieje możliwość zwiedzenia wystawy zbiorów parafialnych po wcześniejszy uzgodnieniu. Można zobaczyć zasoby kulturowo-historyczne: odrestaurowane kilkusetletnie szaty, naczynia liturgiczne, wydawnictwa religijne oraz archiwalne księgi.

Front kościoła bez wieży o żółtej elewacji. Budynek otoczony płotem i drzewami

Figura Matki Boskiej z 1902 roku – ustawiona w pobliżu kościoła w ogródku ogrodzonym metalowym płotkiem. Na schodkowym cokole znajduje się kolumna sześciokątna z fragmentem kuli ziemskiej, na której stoi Matka Boska ukoronowana z serdecznie przytulonym dziecięciem. Kapliczkę tą ku czci Najświętszej Marii Panny ufundował ksiądz proboszcz Feliks Sękiewicz w roku 1902.

Figura barokowa św. Jana Nepomucena – uważana za najstarszy zabytek Rudnika. Posąg ten jest związany z przybyciem do miasta barona Wilhelma Hompescha w 1845 roku. Austriacki magnat był jednocześnie właścicielem majątków w Czechach. Stamtąd przybyło do Rudnika wielu Czechów, a wraz z nimi kult św. Jana Nepomucena

Zespół pałacowo-parkowy Tarnowskich, w skład którego wchodzi dwór murowano-drewniany z II połowy XVIII wieku, park dworski, zabudowania folwarczne z końca XIX wieku i początku XX, klasyczny budynek stajni i powozowni z końca XIX wieku.

Kamienny słupek ogrodzeniowy z kamiennym herbem, na którym znajduje sie korona, gwuazda i półksięzyc