Mieszkam w Gminie Rudnik nad Sanem

Bezdomne zwierzęta

Cztry psy różnych ras i róznej wielkości, siedzą ustawione od najmniejszego do nawiększego

Zwracajmy uwagę na zwierzęta, które nie mają właścicieli lub zostały potrącone np. przez samochód.

Przypadki potrąconych, rannych lub martwych zwierząt należy zgłaszać:

  • do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem tel. 15 876 10 02 w godzinach pracy Urzędu
  • do Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem, tel. 15 877 53 75
  • do Komendy Powiatowej Policji w Nisku, tel. 15 877 53 10 lub 47 826 33 10, w ostateczności nr alarmowy 112 lub 997.

Przypadki wałęsających się zwierząt należy zgłaszać:

  • do Komendy Powiatowej Policji w Nisku, gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, tel. 15 877 53 10 lub 47 826 33 10,
  • do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w przypadkach potwierdzonej bezdomności zwierzęcia tel. 15 876 10 02 w godzinach pracy Urzędu