Twoja Gmina, Twój Urząd

Ochotnicza Straż Pożarna

obrazek

OSP Rudnik nad Sanem

Marszałka Piłsudskiego 25,
tel. 15 876 20 98

OSP Przędzel – Kolonia

ul. Ulanowska 6A
tel. alarmowy: 998

OSP Przędzel

ul. A. Mickiewicza 98
telefon alarmowy: 998

OSP Kopki

Zagrody 18
telefon alarmowy: 998

 

Samochód dla OSP Kopki

5 lutego 2020 roku w remizie OSP odbyło się uroczyste przekazanie nowego, lekkiego samochodu pożarniczego Ford Transit Custom dla jednostki w Kopkach oraz specjalistycznych, spełniających najwyższe standardy ochrony ubrań dla strażaków OSP z Rudnika nad Sanem, Kopek, Przędzela i Przędzela Kolonii. Gościem uroczystości był Marcin Warchoł Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Zakup samochodu współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Gmina z własnych środków dołożyła 5 tys. zł. Na zakup ubrań strażackich  resort przeznaczył 80,5 tys. zł. Gmina ze swojego budżetu dołożyła 3,5 tys. zł.

Nowy sprzęt dla strażaków

8 maja 2020 roku odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu: łodzi ratowniczej, echosondy, nożyco-rozpieracza akumulatorowego, rozpieracza kolumnowego-akumulatorowego, agregatu prądotwórczego, agregatu hydraulicznego, rozpieracza cylindrycznego, rozpieracza ramieniowego i nożyc hydraulicznych .

Wyposażenie kosztowało prawie 300 tys. zł. Na jego zakup gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 175 067,62 zł. Wkład własny gminy wyniósł prawie 31 tys. zł.