Twoja Gmina, Twój Urząd

Podatek

Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem zawiadamia, że od dnia 1 lutego 2024 г. w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu:

  • podatku od nieruchomości,
  • podatku rolnego,
  • podatku leśnego,
  • łącznego zobowiązania pieniężnego

dla każdego Podatnika zostały utworzone w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu indywidualne numery kont bankowych służące do dokonywania wpłat za wymienione wyżej zobowiązania. Informacja dotycząca indywidualnego nr konta bankowego jest zawarta w doręczanej decyzji podatkowej za 2024 rok.

Dotychczasowe numery kont bankowych będą jeszcze równolegle obowiązywać z kontami indywidualnymi w 2024 roku.