Twoja Gmina, Twój Urząd

Decyzja zatwierdzająca nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

22 lutego 2024 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Rzeszowie ogłosiło decyzję zatwierdzającą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Dotychczasowe taryfy obowiązywały przez trzy lata.

Dotychczasowe taryfy będą obowiązywały do 29 lutego 2024 r.

Nowa stawka za 1 m3 wody od 1 marca 2024 r. wyniesie 3,77 zł brutto.
Nowa stawka za 1 m3 ścieków od 1 marca 2024 r. wyniesie 5,38 zł brutto.
Nowa stawka za abonament od 1 marca 2024 r. wyniesie 4,32 zł brutto.

Nowe stawki ustalono w oparciu o wzrost kosztów minimalnego wynagrodzenia, wzrost cen energii i opłat za korzystanie z wód w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Rudniku nad Sanem.