Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o sesji

Informuję, że w dniu 17 maja 2024 r. (piątek) odbędzie się druga sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (pok. nr 13) o godz. 15 00.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

• informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Tadeusz Handziak.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem,

2) powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem,

3) powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem,

4) powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem,

5) powołania składu osobowego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem,

6) powołania składu osobowego Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem,

7) powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem,

8) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

4. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ dr inż. Bogdan Kupiec