Twoja Gmina, Twój Urząd

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Rzeszowskiej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że z dniem 30.04.2024 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicy Rzeszowskiej.

Zmiany będą następowały w czasie realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1078R Rudnik nad Sanem, ul. Rzeszowska wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1078R Rudnik nad Sanem – Groble”.