Twoja Gmina, Twój Urząd

Błąkające się psy w okolicach ul. Górka

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców dot. psów błąkających się w okolicach ul. Górka wzywamy właściciela/właścicieli do natychmiastowego zaopiekowania się psami.