18.02.2021 Mieszkam w Rudniku nad Sanem

Stanowisko Rady Miejskiej i burmistrza w Rudniku nad Sanem w sprawie pomnika

Stanowisko Rady Miejskiej i burmistrza w Rudniku nad Sanem w sprawie pomnika: „W HOŁDZIE MIESZKAŃCOM ZIEMI RUDNICKIEJ, OFIAROM TRAGICZNYCH WALK 1914 I 1915 R. ORAZ TYM, KTÓRZY W LATACH POWOJENNYCH PODNIEŚLI MIASTO I GMINĘ Z RUIN, DAJĄC HEROICZNY WKŁAD W BUDOWĘ NOWO ODRODZONEJ W 1918 R. OJCZYZNY”.

17.02.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja

Od dnia 22 lutego 2021 r. sprawy związane z dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi oraz stypendia szkolne załatwiane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem.

12.02.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Nowa siedziba Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem

Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie Henryk Moskwa złożyli dziś podpisy w Kancelarii Notarialnej Ryszarda Szewczyka w Nisku pod aktem notarialnym, na mocy którego Policja stała się właścicielem ponad 20 – arowej działki przy ulicy Grunwaldzkiej w pobliżu hurtowni z farbami. Zgodnie z planem ma tam powstać nowa siedziba Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem.

11.02.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zawiadamia, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 14.01.2021 r. na realizację zadań publicznych  

09.02.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Zarządzenie

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

09.02.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

KOWR przypomina, że do 15 lutego 2021 r. trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem Planu i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz.