Twoja Gmina, Twój Urząd

232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej.

Po nabożeństwie uczestnicy niosąc flagi przeszli w uroczystym pochodzie na Rynek miasta. Pod pomnikiem poległych mieszkańców Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Anna Straub i burmistrz Waldemar Grochowski przywitali wszystkich zebranych. Burmistrz przypomniał historię tworzenia Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie uczestnicy uroczystości odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.
Pod pomnikiem kwiaty i znicze złożyli:

 • burmistrz Waldemar Grochowski razem z zastępcą burmistrza Dariuszem Świtą
  i sekretarzem gminy Lucyną Zygmunt,
 • Wicestarosta Adam Mach,

delegacje:

 • Nadleśnictwa Rudnik,
 • Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej,
 • Klubu Seniora w Rudniku nad Sanem,
 • Harcerzy ze Stowarzyszenia Harcerskiego Skautfort i 52 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Czarny Las”,
 • Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole w Rudniku nad Sanem,
 • rudnickich szkół podstawowych.
  Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Rudnika nad Sanem zaprezentowali program patriotyczny, na który złożyły się piosenki oraz wiersze.