13.07.2022 Mieszkam w Rudniku nad Sanem

110 tys. zł na budowę drogi w Kopkach

11 lipca 2022 r., w Starostwie Powiatowym w Nisku odbyło się uroczyste podpisanie umów dotyczących podziału środków budżetu województwa podkarpackiego stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2022.

06.07.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

We wtorek 29 czerwca 2022 roku odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Waldemarowi Grochowskiemu wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. W posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych, sołtysi i przewodniczący osiedli.

05.07.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

KOMUNIKAT dot. Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2022 r. (piątek) wnioski o wypożyczenie sprzętu z Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, mieszczącego się przy ul. Kościuszki 7 w Nisku.

05.07.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

Konkurs Plastyczny „Ziemia naszym domem jest”

Na prace czekamy do 25 lipca 2022 r. w Centrum Wikliniarstwa

27.06.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

Losowanie pomp ciepła

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem informuje, uczestników dodatkowego naboru na pompy ciepła do Centralnego Ogrzewania (CO) o losowaniu, które odbędzie się 30 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 w Domu Kultury (Kino) przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Rudniku nad Sanem.

27.06.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

Uwaga: hałas o znacznym natężeniu

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie informuje, że w dniu 28.06.2022 w godzinach 7:00 – 9:00 w miejscowości Rudnik nad Sanem nastąpi upust gazu do atmosfery, któremu towarzyszyć będzie hałas o znacznym natężeniu.