Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja o działaniach podjętych przez burmistrza między sesjami od 18.05.2024 r. do 26.06.2024 r.

 1. W dniu 18.05.2024 r. wziąłem udział w Dniu Otwartym Zespołu Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego – spotkanie z Panem dyr. Edwardem Wołoszynem n.t. historii Zespołu Szkół, jego aktualnej sytuacji rekrutacyjnej i przyszłości szkoły.
 1. Wziąłem udział w Powiatowym Dniu Strażaka w Nisku w dniu 19.05.2024 r.
 1. Uczestniczyłem w spotkaniu z pracownikami Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem oraz z pracownikami Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem w dniu 20.05.2024 r.
 1. Spotkałem się z przedstawicielami Stowarzyszenia Motocyklistów w Rudniku nad Sanem w dniu 21.05.2024 r.
 1. W dniu 21.05.2024 r. podpisałem umowę notarialną z Państwem Ewą i Tomaszem Niemczyk w zakresie nabycia działki przeznaczonej pod drogę gminną.
 1. Wziąłem udział w spotkaniu z pracownikami Szkoły Podstawowej nr 3 w Stróży oraz z pracownikami Szkoły Podstawowej w Przędzelu w dniu 21.05.2024 r.
 1. W dniu 22.05.2024r. wziąłem udział w Niżańskim Konwencie Samorządowym na zaproszenie Starosty Niżańskiego Pana Roberta Bednarza w Urzędzie Gminy Ulanów.

Tematem posiedzenia było przedstawienie fiszek projektowych w ramach współpracy ponadlokalnej. Przedstawiłem dwie fiszki:

 • Wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w zakresie modernizacji mechaniki ogólnej sceny oraz instalacji kinotechnicznej.
 • Modernizacja budynku MOSiR w Rudniku nad Sanem w zakresie poprawy standardu infrastruktury turystycznej, m.in.: bazy hotelowej.
 1. Uczestniczyłem w naradzie zespołu d.s. przebudowy i modernizacji stadionu MOSiR w dniu 22.05.2024 r.
 1. Wziąłem udział w obradach Komisji Kultury i Sportu w dniu 23.05.2024 r.
 1. Uczestniczyłem w spotkaniu z kierowniczką Ośrodka Kuratorskiego Panią Magdaleną Szpilą oraz z z-cą Kuratora Okręgowego Panem Markiem Kułaczem w dniu 23.05.2024 r. w temacie współpracy Ośrodka Kuratorskiego z Gminą.
 1. Wziąłem udział w obradach Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa w dniu 23.05.2024 r.
 1. Uczestniczyłem w obradach Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku w dniu 23.05.2024 r.
 1. Wziąłem udział w spotkaniu z pracownikami Szkoły Podstawowej w Kopkach w dniu 23.05.2024 r.
 1. Uczestniczyłem w obradach Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa w dniu 23.05.2024 r.
 1. Wziąłem udział w obradach Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 24.05.2024 r.
 1. Uczestniczyłem w obradach Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24.05.2024 r.
 1. W dniu 24.05.2024 r. spotkałem się z przedstawicielami Stowarzyszenia Wędkarskiego „OAZA” w sprawie organizacji zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży.
 1. Wziąłem udział w Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Caritas w dniu 26.05.2024 r.
 1. W dniu 27.05.2024 r. spotkałem się z Panem Andrzejem Pawlakiem Komisarzem Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa Poznań 2023.

W spotkaniu wzięli udział Panowie Stanisław Szydełko i Jerzy Bigos jako przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Korporacja Wikliniarska Rudnik.

Omawiane były możliwości udziału Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w wydarzeniach promocyjnych lokalnego plecionkarstwa i wikliniarstwa.

 1. Spotkałem się z Komendantem Powiatowym Policji w Nisku Panem Podinspektorem Dariuszem Szybiakiem w dniu 27.05.2024 r. w sprawie organizacji uroczystego otwarcia komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem.
 1. Wziąłem udział w Dniu Mamy i Taty zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem w dniu 27.05.2024 r.
 1. W dniu 27.05.2024 r. w godzinach 18:30 – 20:00 spotkałem się z Panem Marianem Pędlowskim na jego zaproszenie, jako Prezesem Fudacji im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem w siedzibie fundacji przy ul. Stróżańska 105.

Tematami spotkania były:

 • Zapoznanie się z rozkładem pomieszczeń siedziby fundacji.
 • Możliwość utworzenia Rodzinnego Domu Pomocy.
 • Wizytacja placu budowy Ośrodka dla Niesłyszących w Rudniku nad Sanem.
 1. W dniu 28.05.2024 r. wziąłem udział w zebraniu komitetu d.s. Wiklina 2024 Rudnik nad Sanem.
 1. Wziąłem udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Korporacja Wikliniarska Rudnik w dniu 28.05.2024 r., na którym wybrano nowego prezesa stowarzyszenia Pana Łukasza Bartosika
 1. Uczestniczyłem w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia w dniu 29.05.2024 r. w Rzeszowie zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 1. Wziąłem udział w pikniku Sportowy Dzień Dziecka w dniu 29.05.2024 r. zorganizowanym przez MOSiR w Rudniku nad Sanem.
 1. Uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami zarządu Stowarzyszenia Korporacja Wikliniarska Rudnik w dniu 31.05.2024 r. w temacie udziału członków Stowarzyszenia w organizacji „Wiklina 2024 Rudnik nad Sanem”.
 1. Wziąłem udział w pikniku „Dzień Rodziny z Klubem Sportowym Jutrzenka Kopki” w dniu 02.06.2024 r.
 1. Uczestniczyłem w pikniku „Razem, aktywnie i bezpiecznie” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Rudniku nad Sanem w dniu 03.06.2024 r.
 1. Wziąłem udział w pikniku „Dzień Dziecka” w Przedszkolu Miejskim w Rudniku nad Sanem w dniu 03.06.2024 r.
 1. Spotkałem się z dyr. Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z Panem Zbigniewem Lachem w dniu 03.06.2024 r. w temacie odwodnienia skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi w Rudniku nad Sanem.
 1. Uczestniczyłem w koncercie zespołu „Bukowioki” z Bukowa k. Krakowa w sali MOK w Rudniku nad Sanem w dniu 03.06.2024 r.
 1. Wziąłem udział w obradach Gminnej Komisji d.s. problemów alkoholowych w dniu 03.06.2024 r. w Rudniku nad Sanem.
 1. W dniu 04.06.2024 r. wziąłem udział w spotkaniu zespołu d.s. opracowania fiszek projektowych w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju” na lata 2024-2030.

Tematem spotkania było  opracowanie fiszek projektowych w ramach współpracy ponadlokalnej:

 • Wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w zakresie modernizacji mechaniki ogólnej sceny oraz instalacji kinotechnicznej.
 • Modernizacja budynku MOSiR w Rudniku nad Sanem w zakresie poprawy standardu infrastruktury turystycznej, m.in.: bazy hotelowej.
 1. W dniu 05.06.2024 r. wziąłem udział w zebraniu komitetu d.s. Wiklina 2024 Rudnik nad Sanem.
 1. Wziąłem udział w spotkaniu z Kołem Gospodyń Wiejskich „Przędzelanki” w dniu 05.06.2024 r. w Przędzelu.
 1. Uczestniczyłem w pikniku „Dzień Rodziny” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Kopkach w dniu 06.06.2024 r.
 1. W dniu 06.06.2024 r. wziąłem udział w spotkaniu z brokerem ubezpieczeniowym Panem Maciejem Jakubowskim z firmy Aspergo w temacie ubezpieczeń majątku naszej gminy.
 1. W dniu 07.06.2024 r. rozmawiałem z Panem Janem Kowalem Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w temacie współfinansowania wspólnych zadań inwestycyjnych w Gminie Rudnik nad Sanem.
 1. W dniu 07.06.2024 r. wziąłem udział w otwarciu ofert na „Modernizację i rozbudowę Domu Kultury w Rudniku nad Sanem – etap I”. W postępowaniu złożono 3 oferty.

Po zbadaniu powyższych ofert – firma ZRB KOREM Kazimierz Koc sp.j., Jeżowe 70, 37-430 Jeżowe, która złożyła ofertę na kwotę 13 161 000,00 zł została wezwana do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które również zostały zbadane z wynikiem pozytywnym przez Zamawiającego.

 1. Uczestniczyłem w rozpoczęciu zawodów i w wręczaniu nagród za udział w zawodach wędkarskich dla dzieci zorganizowanych przez Koło PZW nr 9 nad „Stawem we Dworze” w dniu 08.06.2024 r.
 1. Wziąłem udział w rozpoczęciu zawodów i w wręczaniu nagród za udział w zawodach wędkarskich dla dzieci zorganizowanych przez Stowarzyszenie Wędkarskie „Oaza” w Przędzelu w dniu 08.06.2024 r.
 1. Uczestniczyłem w otwarciu i w wręczaniu nagród za udział w zawodach DARTA zorganizowanych przez Międzypokoleniowe Stowarzyszenie Rudniczan w hali MOSiR w dniu 08.06.2024 r.
 1. W dniu 08.06.2024 r. spotkałem się z V-ce Starostą Powiatu Niżańskiego Panem Józefem Sroką oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Niżańskiego Panem Sylwestrem Daśko w temacie funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Nisku.
 1. Spotkałem się z Dyrektorem Rejonu Energetycznego Leżajsk Panem Janem Iżykowskim w dniu 10.06.2024 r. ws omówienia zakresu realizacji Programu Rozświetlamy Polskę.
 1. W dniu 10.06.2024 r. skontrolowałem place budów:
 • Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem.
 • Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną w MOSiR.
 • Remont budynku poczty przy ul. Rynek w Rudniku nad Sanem.
 • Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego w Rudniku nad Sanem.
 • Remont ul. Wiklinowej w Chałupkach.
 • Remont ul. Błonie w Przędzelu.
 • Modernizacja ul. Rzeszowskiej w Rudniku nad Sanem.
 1. W dniu 12.06.2024 r. wziąłem udział w zebraniu komitetu d.s. Wiklina 2024 Rudnik nad Sanem.
 1. W dniu 12.06.2024 r. spotkałem się z przedstawicielami Klubu Seniora w Rudniku nad Sanem.
 1. Uczestniczyłem w naradzie zespołu d.s. przebudowy i modernizacji stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem w dniu 13.06.2024 r.
 1. Wziąłem udział w naradzie zespołu d.s. remontu budynku Poczty w Rudniku nad Sanem w dniu 13.06.2024 r.
 1. W dniu 13.06.2024 r. spotkałem się z przedstawicielami Firmy Transportowej „Jotka” w temacie zwiększenia funkcjonowania transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Rudnik nad Sanem.
 1. Uczestniczyłem w spotkaniu z Panem Sławomirem Brania v-ce Prezesem Zarządu BS w Tarnobrzegu w dniu 14.06.2024 r.
 1. Wziąłem udział w obchodach „Wiklina 2024 Rudnik nad Sanem” w dniach 14.06. – 16.06.2024 r.
 1. W dniu 17.06.2024 r. spotkałem się z radną Panią Bernadettą Bis ws połączeń autobusowych Stalowa Wola – Bystre przez Przędzel.
 1. Wziąłem udział w spotkaniu z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowe w Rudniku nad Sanem w dniu 17.06.2024 r.
 1. W dniu 18.06.2024 r. spotkałem się z Kierownikiem OPS Panią Agatą Podolską – Sagan. Tematem spotkania były:
 • Rodzinny Dom Pomocy,
 • Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 1. W dniu 18.06.2024 r. spotkałem się z Prezesem OSP Przędzel Panem Adamem Dubielem.
 1. W dniu 18.06.2024 r. spotkałem się z mieszkańcami ul. Dąbrowskiego ws udrożnienia odpływu wody deszczowej do studzienek.
 1. W dniu 18.06.2024 r. przeprowadzone zostały konkursy na stanowiska dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem i Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach. Komisja konkursowa wyłoniła Panią Lucynę Pizun na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem oraz Panią Halinę Zięba na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach.
 1. W dniu 19.06.2024 r. przeprowadzone zostały konkursy na stanowiska dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu i Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem. Komisja konkursowa wyłoniła Panią Martę Kania na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu oraz Panią Agnieszkę Nadzieja-Maziarz na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem.
 1. Wziąłem udział w pikniku „Dwójka wita lato” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rudniku nad Sanem w dniu 19.06.2024 r.
 1. W dniu 19.06.2024 r. spotkałem się z Panią Renatą Butryn radną do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
 1. Wziąłem udział w naradzie zespołu d.s. przebudowy i modernizacji stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem w dniu 19.06.2024 r.
 1. Uczestniczyłem w naradzie zespołu d.s. remontu budynku Poczty w Rudniku nad Sanem w dniu 19.06.2024 r.
 1. W dniu 19.06.2024 r. wziąłem udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy GASSYSTEM operatora budowanego gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Rozwadów – Strachocina wraz światłowodem oraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
 1. Uczestniczyłem w komersie klasy VIII Szkoły Podstawowej nr1 w Rudniku nad Sanem w dniu 19.06.2024 r. w godzinach 16:00 – 17:30.
 1. Spotkałem się z Zarządem OSP Rudnik w dniu 19.06.2024 r. w godzinach 19:15 – 20:45
 1. Wziąłem udział w obradach Komisji Rewizyjnej w dniu 20.06.2024 r.
 1. W dniu 20.06.2024 r. uczestniczyłem w uroczystości pożegnania absolwentów Szkoły Podstawowej w Kopkach.
 1. W dniu 20.06.2024 r. spotkałem się z Panem Stanisławem Lorysiem, Panią Anną Konefał oraz z Panią Zofią Wójcik w ramach zespołu ds. organizacji pikniku „Otwarcie wakacji” w Chałupkach które odbędzie się 30.06.2024 r.
 1. W dniu 20.06.2024 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku wziąłem w ogłoszeniu wyników XIV Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Laureaci z naszej gminy:

 • Amelia Olko kl. 2 z PSP Przędzel – III m.
 • Aleksandra Turbak kl. 2 PSP z Przędzel – wyróżnienie.
 1. W dniu 20.06.2024 r. uczestniczyłem w Niżańskim Konwencie Samorządowym na zaproszenie Starosty Niżańskiego Pana Roberta Bednarza.
 1. Wziąłem udział w zebraniu wiejskim w Kopkach w dniu 20.06.2024 r. w godzinach 19:00 – 21:00, na którym uchwalono przeniesienie środków z funduszu sołeckiego w wysokości 15000,00 zł na wykonanie ogrodzenia z działki gminnej nr ew. 639 na działkę gminną nr ew. 1252/2. Na zebraniu omawiana była również kwestia melioracji w sołectwie Kopki.
 1. W dniu 21.06.2024 r. uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr1 w Rudniku nad Sanem.
 1. W dniu 21.06.2024 r. wziąłem udział w uroczystości „Pożegnanie VIII Klasy” w Szkole Podstawowej nr2 W rudniku nad Sanem.
 1. W dniu 21.06.2024 r. uczestniczyłem w uroczystości „Pożegnanie Absolwentów” w Szkole Podstawowej w Stróży.
 1. W dniu 21.06.2024 r. wziąłem udział w uroczystości „Pożegnanie VIII Klasy” w Szkole Podstawowej w Przędzelu.
 1. W dniu 21.06.2024 r. spotkałem się z radną Panią Beatą Schiffer ws sytuacji naboru dzieci w wieku przedszkolnym do placówek w naszej Gminie.
 1. W dniu 21.06.2024 r. w godzinach 18:00 – 20:00 wziąłem udział w spotkaniu organizacyjnym komitetu ds. Przędzelskie Kaszaki 2024.
 1. Uczestniczyłem w obradach Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku w dniu 24.06.2024 r.
 1. Wziąłem udział w obradach Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa w dniu 24.06.2024 r.
 1. W dniu 25.06.2024 r. wziąłem udział w XLVIII Ogólnym Zgromadzeniu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie, na którym zostałem wybrany jako członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 1. W dniu 25.06.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert na „Modernizację i rozbudowę Domu Kultury w Rudniku nad Sanem – etap II”. W postępowaniu złożono 2 oferty:
 • ZRB KOREM Kazimierz Koc sp.j. Jeżowe 701 37-430 Jeżowe
  1 041 477,38 zł
 • ACORDI Dominik Ziobro ul. Budziwojska 36, 35-317 Rzeszów
  1 425 988,39 zł
 1. W dniu 25.06.2024 r. razem z Panią Grażyną Reichert Skarbnikiem Gminy Rudnik nad Sanem podpisałem umowę pożyczki w wysokości 784 777,00 na przebudowę drogi w Kopkach w BGK w Rzeszowie.
 1. Wziąłem udział w spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Fundacji im. ks. Czesława Wali w dniu 26.06.2024 r. ws powstania Rodzinnego Domu Opieki w Rudniku nad Sanem.
 1. Uczestniczyłem w naradzie zespołu d.s. przebudowy i modernizacji stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem w dniu 26.06.2024 r.
 1. Wziąłem udział w naradzie zespołu d.s. remontu budynku Poczty w Rudniku nad Sanem w dniu 26.06.2024 r.
 1. W dniach 18.05.2024 r. – 26.06.2024 r. odbyłem kilkadziesiąt spotkań z mieszkańcami naszej gminy w sprawach różnych.