Twoja Gmina, Twój Urząd

Umowa na rozbudowę Domu Kultury podpisana!

3 lipca 2024 r., burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Tadeusz Handziak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Reichert podpisał umowę na realizację zamówienia publicznego pn.: „ Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Rudniku nad Sanem – etap I”.

3 lipca 2024 r., burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Tadeusz Handziak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Reichert podpisał umowę na realizację zamówienia publicznego pn.: „ Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Rudniku nad Sanem – etap I”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZRB KOREM z Jeżowego, reprezentowana przez Krzysztofa Koca.

Wartość umowy opiewa na 13 161 000, 00 zł.

– Zakres planowanej rozbudowy dotyczy wschodniej strony budynku. Rozbudowana część czyli wiatrołap i hol wejściowy będzie posiadała przeszklone elewacje w systemie fasadowym z płaskim dachem. Poprzez zadaszenie nowego wejścia głównego rozbudowa przejdzie w zadaszoną promenadę oraz parterowy budynek klubokawiarni. Ponadto wykonana będzie kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury – wyjaśnia burmistrz.

Firma zobowiązana jest do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 3 lipca 2026 r.
Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rządowego Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych oraz ze środków Unii Europejskiej ze wsparcia bezzwrotnego z planu rozwojowego w ramach inwestycji B1.1.4. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności.