Twoja Gmina, Twój Urząd

Jedno miejsce – kilka funkcji. Przebudowa Domu Kultury to nie tylko kino.

Kilka dni temu została podpisana umowa na realizację zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Rudniku nad Sanem – etap I”. Informacja o tym, wywołała „żywą” dyskusję na naszym profilu Facebookowym.

Dziękujemy za przedstawienie swoich stanowisk i poglądów na temat planowanej inwestycji.

W związku z tym, ponownie podajemy szczegółowy plan i opis tego, jak będzie wyglądał budynek Domu Kultury wewnątrz, jakie będzie miał wyposażenie, co będzie zawierał, jak będzie wyglądało otoczenie wokół niego i jakie prace będą wykonane.

Etap pierwszy budowy obejmuje: wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych, izolację fundamentów, uzupełnienie ubytków w ścianach, skucie istniejących tynków i wykonanie nowych, częściowy montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie schodów zewnętrznych, wykonanie nowych posadzek, roboty rozbiórkowe ścian kolankowych z ozdobnymi profilami zewnętrznymi oraz częściowo ścian piętra wraz z ich ponownym odbudowaniem i odtworzeniem, wymiana niektórych stropów na płyty żelbetowe, wymiana drewnianej konstrukcji dachu na nową wraz z wymianą pokrycia dachowego i izolacją, a także częściowe wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Zakres planowanej rozbudowy dotyczy wschodniej strony budynku. Rozbudowana część (wiatrołap i hol wejściowy) będzie posiadała przeszklone elewacje w systemie fasadowym wraz z płaskim dachem. Poprzez zadaszenie nowego wejścia głównego rozbudowa przejdzie w zadaszoną promenadę oraz parterowy budynek klubokawiarni. Dofinansowanie na powyższe prace pochodzić będzie z Programu Inwestycji Strategicznych: „Polski Ład” w wysokości: 8 499 960 zł.

Do pierwszego etapu należy także kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury na którą składać się będzie: wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, instalacja systemu C.O, instalacja systemu C.W.U, instalacja wentylacji mechanicznej, roboty demontażowe, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej. Na ten cel przeznaczono: 2 424 381 47 zł, środki pochodzić będą z Krajowego Planu Odbudowy.

Po przebudowie nowy budynek będzie spełniał najwyższe standardy techniczne. Docelowe wyposażenie w nowoczesny system do projekcji filmów będzie miało wpływ na zwiększenie potencjału kulturowego obiektu. To właśnie dzięki gruntownej modernizacji, Dom Kultury zyska możliwości poszerzenia swojej oferty kulturalnej i przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej naszego miasta.

Poprzez przebudowę budynek zyska nowe pomieszczenia i sale które zlokalizowane będą na piętrze i na poddaszu, co pozwoli na prowadzenie dodatkowych zajęć. Dom Kultury z nowym obliczem stanie się miejscem spotkań wszystkich grup mieszkańców z jednoczesnym nastawieniem na ich animowanie kulturowe.

Nowoczesna sala kinowa, wyposażona w najnowocześniejsze systemy audiowizualne pomieści 190 widzów.
Całkowicie zmieni się także zagospodarowanie terenu przyległego do obecnego kina. W miejscu starej remizy straży pożarnej powstanie przeszklony budynek – tzw. Klubokawiarnia, w którym będzie możliwość prowadzenia działalności wystawienniczo-kulturowej i gastronomicznej. Połączony zostanie on z głównym wejściem przeszklonym holem.

Przebudowa pozwoli na stworzenie odpowiadającego wymaganiom dla obiektów teatralnych zaplecza technicznego, w tym m.in. wydzielenie pomieszczeń kabin technicznych, operatora dźwięku i operatora oświetlenia, pomieszczenia obsługi sceny, podręcznych magazynów, rozdzielni elektrycznej, pomieszczeń biurowych dla pracowników.

Adaptacja przyczyni się do stworzenia komfortu pracy dla artystów, którzy zyskają pomieszczenia garderobiane z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia socjalne, szatnie i dodatkowe pomieszczenia pomocnicze. Ponadto wyremontowana zostanie nowa sala widowiskowa oraz powstanie foyer, czyli duże rozległe pomieszczenie przylegające do sali. Przebudowa budynku pozwoli na stworzenie odpowiadającego wymaganiom teatralnym zaplecza technicznego.

Po realizacji inwestycji gmina planuje utworzenie parkingu przy ul. Grunwaldzkiej.