20.01.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Rudnik nad Sanem w kalendarzu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

Nasze miasto w kalendarzu Województwa Podkarpackiego na 2021 r. STYCZEŃ!

20.01.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Uwaga! Ostrożnie z podpisywaniem umów na FOTOWOLTAIKĘ

Drodzy Mieszkańcy! Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem informuje, że nie współpracuje z żadną firmą opracowującą audyt, sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych. Należy zachować szczególną ostrożność przed podpisaniem umów!

14.01.2021 Mieszkam w Rudniku nad Sanem

Akcja zima

W związku pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg, Burmistrz Rudnika nad Sanem prosi mieszkańców o parkowanie samochodów na terenie posesji.

14.01.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

14.01.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych

19.02.2021 r. odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

14.01.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Dowóz osób do punktów szczepień przeciw COVID-19

Informujemy, że istnieje możliwość dowozu osób niepełnosprawnych i mających trudności w samodzielnym dotarciu (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu) do punktów szczepień na terenie naszej Gminy.