27.01.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

30 Finał WOŚP w Rudniku nad Sanem

Zapraszamy!

27.01.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

Techniczna przerwa w dostawie wody

Informujemy że 31.01.2022 r. od godziny 22 00 do godziny 1 00 01.02.2022 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców ze stacji uzdatniania wody przy ulicy Stróżańskiej.

21.01.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „ORZEŁ” w Rudniku nad Sanem zwołuje na dzień 29-go stycznia 2022r. (sobota) godzina 16-ta ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW  KLUBU

20.01.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

Zapraszamy na konsultacje społeczne

w związku z prowadzonymi pracami nad Studium Techniczno-Ekonomicznego-Środowiskowym dla projektu Budowa linii kolejowej nr 58 Łętownia – Rzeszów

14.01.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

Zarządzenie

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

12.01.2022 Twoja Gmina, Twój Urząd

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która wprowadziła istotne zmiany do regulacji Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2021 poz. 815)