Mieszkam w Rudniku nad Sanem Twoja Gmina, Twój Urząd

Podziękowania

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku i koniecznością zapewnienia wody Mieszkańcom Naszej Gminy, serdecznie dziękuję za pomoc Druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych z Rudnika nad Sanem, Przędzela, Przędzela-Kolonii i Kopek oraz Dyrektorowi i Pracownikom PSP Nr 3 w Rudniku nad Sanem-Stróży.

Dziękuję Pracownikom z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem za dostarczanie wody podopiecznym oraz osobom starszym i potrzebującym pomocy.

Dziękuję Księdzu Dyrektorowi i pracownikom Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem za objęcie szczególną troską uczestników i podopiecznych.

Dziękuję Wolontariuszom, którzy dostarczali wodę osobom starszym, osobom specjalnej troski i tym, którzy pomocy potrzebowali.

Uprzejmie informuję, że badanie jakości wody przez Sanepid odbyło się 15 listopada 2021 r. około godziny 10:00.

Analiza próbek wody i oczekiwanie na wyniki w laboratoriach trwają 48 godzin!

Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o braku przydatności oraz warunkowej przydatności wody do spożycia trafiły na biurko burmistrza o godzinie 14:00, 17 listopada 2021 r. Od momentu zapoznania się z decyzjami, burmistrz i służby rozpoczęły powiadamianie Mieszkańców, zakup wody i organizację punktów wydawania wody.

W związku z tym, iż Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podchodzi do przygotowania wody pitnej z największą starannością i tym, że na stacjach uzdatniania wody i na sieci nie były prowadzone prace mogące pogorszyć jakość wody, burmistrzowi wyniki te, wydały się trudne do zaakceptowania. Poprosił on więc o ponowne badanie jakości wody przez Sanepid i dodatkowo przez akredytowaną, renomowaną firmę Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie. Na wyniki badań z 17 listopada 2021 r. trzeba było czekać 48 godzin!

Najrozsądniejszym rozwiązaniem w dobie zagrożenia Covid-19 było zaopatrzenie Mieszkańców w wodę w 5-litrowych pojemnikach. Pierwszy, duży transport konfekcjonowanej wody udało się zakupić, sprowadzić z Rzeszowa z MAKRO, rozwieźć do zorganizowanych punktów i zacząć wydawać 17 listopada 2021 r., o godzinie 21:20.

Każdego dnia zapewniono płynne dostawy konfekcjonowanej wody. Zakupów dokonywano w różnych placówkach handlowych, ponieważ żadna nie dysponowała dostatecznie dużym zapasem wody.

19 listopada 2021 r., Sanepid potwierdził swoje wyniki o obecności bakterii grupy coli, natomiast niezależne Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie zaprzeczyło obecności bakterii na stacjach uzdatniania wody. Pomimo to, Sanepid podtrzymał swoje decyzje o braku przydatności oraz warunkowej przydatności wody do spożycia.

19 listopada 2021 r., burmistrz ponownie poprosił o badanie jakości wody, tym razem JARS S.A. Filia Leżajsk Laboratorium Badawcze. Na wyniki trzeba było poczekać znowu 48 godzin!

 

22 listopada 2021 r., o godzinie 9:00 JARS S.A. przysłało wyniki, które ponownie zaprzeczyły obecności bakterii grupy coli w wodociągach Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Wyniki badania jakości wody burmistrz dostarczył do Stacji Sanepid w Nisku. Tym razem uznano, że woda jest zdatna do picia.

Dziękuję Mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość, a służbom za pracę.

Waldemar Grochowski
burmistrz