Wolniej przed szkołą w Stróży!

Wolniej przed szkołą w Stróży!

Przy ul. Marii Konopnickiej w Stróży, obok Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych, zostało wykonane wyniesione przejście wraz z doświetleniem, uzupełnieniem oznakowania i montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Continue reading