Twoja Gmina, Twój Urząd

Wolniej przed szkołą w Stróży!

Przy ul. Marii Konopnickiej w Stróży, obok Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych, zostało wykonane wyniesione przejście wraz z doświetleniem, uzupełnieniem oznakowania i montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

To pierwsze takie, ukończone przejście w powiecie z naboru wniosków 2021 r., które zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych.

– W tym roku nasza gmina złożyła wniosek do Wojewody Podkarpackiego o dofinansowanie tego projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 6 września  została zawarta umowa z Wojewodą Podkarpackim w sprawie udzielenia dofinansowania w wysokości do 80 % całkowitej kosztów kwalifikowanych zadania. Cieszę się, że szybko i sprawnie udało się przeprowadzić procedurę przetargową i wyłonić wykonawcę i zrealizować inwestycję.  Przebudowane, dobrze oznakowane i oświetlone przejście, znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych.

Wykonawcą robót budowlanych była Firma „BRUKERS” Sławomir Sikora z Koziarni. Koszt zadania to 105 tys. zł.