Podziękowania

Podziękowania

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku i koniecznością zapewnienia wody Mieszkańcom Naszej Gminy, serdecznie dziękuję za pomoc Druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych z Rudnika nad Sanem, Przędzela, Przędzela-Kolonii i Kopek oraz Dyrektorowi i Pracownikom PSP Nr 3 w Rudniku nad Sanem-Stróży.

Continue reading