Ogłoszenie

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem uprzejmie prosi właścicieli, użytkowników i zarządców o sprzątanie śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości po wystąpieniu opadów. Continue reading

Pierwszy śnieg w Stolicy Wikliny