Mieszkam w Rudniku nad Sanem

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem uprzejmie prosi właścicieli, użytkowników i zarządców o sprzątanie śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości po wystąpieniu opadów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2020 r. poz. 1439. Uchwała
Nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem