09.02.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Zarządzenie

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

09.02.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

KOWR przypomina, że do 15 lutego 2021 r. trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem Planu i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz.

09.02.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Bezpłatne webinarium

Bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na podniesienie kompetencji i kwalifikacji dla przedsiębiorców i pracowników MŚP z subregionu tarnobrzeskiego” Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu  zaprasza na bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na podniesienie kompetencji i kwalifikacji dla przedsiębiorców i pracowników MŚP ”.

04.02.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Będzie chodnik w Kopkach

Już niebawem tak piesi, jak i rowerzyści będą mogli korzystać z chodnika przy drodze krajowej nr 77, w Kopkach. Ma on powstać na dwukilometrowym odcinku, biegnącym od Rudnika nad Sanem do ronda, po prawej stronie drogi.

Projekt przebudowy kina

01.02.2021 Czas wolny

Nowe oblicze rudnickiej „Rusałki”!

Wielofunkcyjna, komfortowa sala kinowo – widowiskowa spełniająca najwyższe standardy techniczne z systemem elektroakustycznym oraz foyer’em, systemem łączności inspicjenta i z systemem rozgłoszeniowym, przeszklony, nowoczesny budynek – m.in. tak ma wyglądać nowe oblicze Domu Kultury w Rudniku nad Sanem. Plany rozbudowy i modernizacji rysują się bardzo ambitnie.

01.02.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych przedłużony do 16 lutego.

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Gminny Komisarz Spisowy w Rudniku nad Sanem ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021 w dniu 01.02.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021