Mieszkam w Rudniku nad Sanem Twoja Gmina, Twój Urząd

Nowa linia kolejowa – ruszyły konsultacje społeczne

Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie budowy nowej linii kolejowej nr 58 Łętownia – Rzeszów, która ma przebiegać przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem.

W Miejskim Domu Kultury odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące ważnej dla naszego miasta inwestycji kolejowej.

Dzięki planowanemu przedsięwzięciu Rudnik nad Sanem ma szanse zyskać atrakcyjne połączenie m.in. ze stolicą województwa, a w przyszłości  – z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Istnieje kilka wariantów tej trasy. W ramach projektu przewidziano realizację linii kolejowych z ruchem mieszanym, nie tylko dla kolei dużych prędkości, czyli do 250 km/h, ale także ruchu regionalnych ekspresów oraz pociągów towarowych mogących rozwijać prędkość do 160 km/h.

Po przedstawieniu głównych założeń przez przedstawicieli CPK I BBF, burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski wniósł swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji. W dyskusji aktywnie uczestniczyli także mieszkańcy, którzy mają wątpliwości m.in., co do dostępności i skomunikowania miasta z dużymi ośrodkami miejskimi, jak również z utrudnieniami w układzie komunikacyjnym miasta.

Lista uwarunkowań projektowych jest bardzo rozbudowana i uwzględnia obszary m.in. zagospodarowania i ukształtowania terenu, potencjał przewozowy, warunki geologiczne.

Planowana budowa linii jest istotnym elementem największego w Europie Środkowo – Wschodniej, wieloletniego programu inwestycyjnego – Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Opracowaniem studium dla projektowanej linii LK NR 58 Łętownia – Rzeszów zajmuje się konsorcjum specjalistycznych firm wyłonionych przez CPK w przetargu, gdzie rolę lidera pełni BBF Sp. z o.o.

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o przekazywanie ich drogą emaliową lub listowną – z uwzględnieniem tytułu „Studium LK58 – Łętownia – Rzeszów” na adres:

BBF Sp zo.o. 60-451 Poznań, Dąbrowskiego 461, adres email: bbf@bbf.pl