08.06.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Sprzątaj po swoim psie

Dzisiaj (8.07.2021 r.) w naszym mieście, a dokładnie na plantach w Rudniku nad Sanem pojawiły się specjalne pojemniki do zbierania psich odchodów. Wyglądem przypominają siedzącego psa, białego w czarne łaty. Dwa dalmatyńczyki czyli „psio – pojemniki” są widoczne z daleka. Nie sposób pomylić ich przeznaczenia. Do pojemników przymontowane są specjalne aplikatory z torebkami, które można wykorzystać. – Na razie, w centrum miasta zamontowaliśmy dwa pojemniki na „ślady” naszych milusińskich. Mamy nadzieję, że ta akcja […]

04.06.2021 Mieszkam w Rudniku nad Sanem

Przetarg na budowę chodnika w Kopkach ogłoszony!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wykonanie chodnika, dwóch przejść dla pieszych oraz budowy i przebudowy zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 77 w Kopkach. Chodnik ma mieć długość 2 km. Jak podaje GDDKiA, planowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu, korzystających z odcinków dróg krajowych, a także poruszających się samochodami, dzięki uporządkowaniu ruchu pieszych […]

01.06.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o naborze

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. Zamówień publicznych, funduszy i środków pomocowych (ogłoszenie na Biuletynie Informacji Publicznej)

01.06.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych

31.05.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Raport o stanie gminy za 2020 r.

RAPORT O STANIE GMINY za 2020 rok

21.05.2021 Twoja Gmina, Twój Urząd

Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania

Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w związku z planowanym naborem wniosków oraz prowadzonymi konsultacjami społecznymi w zakresie zmian LSR   Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach następującego zakresu tematycznego:     Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 […]