Twoja Gmina, Twój Urząd

Podjazdy dla niepełnosprawnych już gotowe

Przy oddziale przedszkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu i przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Stróży zostały wybudowane podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

Gmina Rudnik nad Sanem na to zadanie pozyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Całkowity koszt podjazdów wyniósł 140 358,95 zł.
– Budowa tych podjazdów była konieczna. Dzięki niej osoby niepełnosprawne szybciej i łatwiej dostaną się do budynku. Rampa przyda się także rodzicom, którzy z wózkami dziecięcymi zechcą wejść do szkoły. Do tej pory było to „trudne” – mówi Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
Dofinansowanie z PFRON-u w Stróży wyniosło 40 308,45 zł, natomiast w Przędzelu 24 407,48 zł.
Wykonawcą prac była firma Handlowo- Budowlana „Janik” z Nowej Sarzyny.