Twoja Gmina, Twój Urząd

Bonus frekwencyjny

Drodzy Mieszkańcy!
BONUS FREKWENCYJNY!
Koła Gospodyń Wiejskich,
Kluby Sportowe,
Ochotnicze Straże Pożarne,
na dowolny Cel Obywatelski