Twoja Gmina, Twój Urząd

Zamknięcie ruchu na ulicy Majora Hubala

Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem informuje, że przyjęta technologia robót oraz zakres przewidzianych do wykonania prac przy przebudowie drogi gminnej ul. Majora Hubala związana będzie z całkowitym jej zamknięciem dla jakiegokolwiek ruchu kołowego i pieszego.

W związku z koniecznością wyznaczenia objazdów w kierunku Rudnika nad Sanem oraz do drogi DK77 zastosowano odpowiednie oznakowanie pionowe w zakresie znaków F-9 „znak prowadzący na drodze objazdowej” oraz znaki F-5 i F-6 informujące o zakazie ruchu po przejechaniu odcinka drogi oraz na skrzyżowaniach.

Dojazd do przysiółku Borowina oraz do Rudnika nad Sanem, w związku z zamknięciem ul. Majora Hubala, kierowany będzie do drogi krajowej nr 77.

Przy dostosowaniu się wszystkich uczestników ruchu do wprowadzonego oznakowania i zabezpieczeń wykonywane prace nie wpłyną na pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Utrudnienia potrwają w okresie: od dnia 18.08 do dnia 31.10.2023 r.