Twoja Gmina, Twój Urząd

ZAKUP WĘGLA!

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem informuje, że osoby upoważnione i zainteresowane zakupem węgla w preferencyjnej cenie mogą już dokonywać wpłat na konto MZK Stalowa Wola.

Przed dokonaniem przelewu prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu.

Nr konta MZK Stalowa Wola:

81 1240 1792 1111 0011 1984 6127

Bardzo ważne ! Tytuł przelewu:
RUDNIK NAD SANEM – „imię i nazwisko wpłacającego, adres gospodarstwa – za węgiel”

Kupujący płaci za:

  • węgiel (do MZK przelewem)

1 tona węgla kosztuje 1 850,00 zł brutto

1,5 tony kosztuje 2 775,00 zł brutto

0,75 tony kosztuje 1 387,50 zł brutto

  • transport ze Stalowej Woli do składu w Rudniku nad Sanem, rozładunek, rozważenie i załadunek na samochody dostawcze w kwocie 150,00 zł od każdej osoby uprawnionej niezależnie od ilości zamówionego węgla (płatne właścicielowi składu MAJSTER),
  • transport ze składu w Rudniku nad Sanem do gospodarstwa domowego (wybranemu przez siebie przewoźnikowi uzgodnioną z nim kwotę).

Ważne!

Potwierdzenie przelewu prosimy okazać pracownikowi Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Właściciel składu MAJSTER powiadomi osobę uprawnioną o terminie odbioru węgla.