Twoja Gmina, Twój Urząd

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem sprzedaje samochód ciężarowy

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem ogłosił 2 przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego marki IVECO EUROCARGO stanowiącego składnik majątku ruchomego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Wyprodukowany w 1999 roku pojazd użytkowany był przez ZGKiM w Rudniku nad Sanem przez okres 5 lat. Cena wywoławcza wynosi 18 000,00 zł.

Procedura sprzedaży prowadzona jest w drodze złożenia pisemnych ofert. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 2 000 zł.

Samochód o pojemności 15861,00 cm3 można oglądać na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem przy ul. Kilińskiego 16 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 15 8761 387.

Ogłoszenie o przetargu oraz wzory dokumentów przetargowych można pobrać na stronie internetowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem www.rudnik.pl. lub w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego 16.

Oferty pisemne należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zakładu do 28 września 2022 r., do godz. 15:30 w kopercie, oznaczonej nazwą i adresem oferenta, zaadresowanej na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem z dopiskiem „Przetarg pisemny na sprzedaż samochodu Iveco Eurocargo” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zgkim.rudnik@interia.pl

Otwarcie ofert odbędzie się 30 września 2022 r., o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem przy ul. Kilińskiego 16.

Dodatkowe informacje o przetargu i o przedmiocie przetargu można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem lub telefonicznie pod numerem telefonu 15 8761 387.