Twoja Gmina, Twój Urząd

XXIV edycja Pucharu Tymbarku!

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na pojawiające się prośby o przedłużenie zapisów, postanowiliśmy wydłużyć je do 6 marca 2024 r.

Będziemy ogromnie wdzięczni za przekazanie tych informacji do szkół w Państwa regionie oraz zamieszczenie tej informacji na Państwa stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Materiał do publikacji znajduje się tutaj.
Serdecznie zachęcamy też do sprawdzenia na mapie Pucharu Tymbarku, czy szkoły w Państwa regionu zgłosiły już swoją gotowość do wzięcia udziału w rozgrywkach!
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy medal, natomiast nauczyciel koszulkę sportową oraz dyplom imienny, potwierdzający zaangażowanie w propagowanie zdrowego stylu życia oraz udział zespołu w danym etapie turnieju, a najbardziej aktywne szkoły zostaną nagrodzone sprzętem sportowym;
zespoły mogą wziąć udział również w rywalizacji pozasportowej – na najlepszą nazwę i logo drużyny;
mniejsze szkoły mogą łączyć swoje siły i wystawić wspólne drużyny w każdej kategorii;
drużynę zgłosić może każdy nauczyciel czy też rodzic za zgodą dyrektora szkoły;
zespoły mogą być mieszane – zarówno pod względem płci, jak i wieku;
w turnieju mogą wziąć udział również dzieci odbywające edukację zdalną – muszą one jednak reprezentować szkołę, która udzieliła pozwolenia na ten model nauki;
PUCHAR TYMBARKU CZEKA NA TWOJĄ DRUŻYNĘ
Do udziału w turnieju mogą zgłosić się drużyny szkolne dziewcząt i chłopców z całej Polski w trzech kategoriach wiekowych: U-8 (rocznik 2016 i 2017), U-10 (rocznik 2014 i 2015) oraz U-12 (rocznik 2012 i 2013). Zgłoszenia mogą dokonać nauczyciele, trenerzy oraz opiekunowie (np. rodzice za pisemną zgodą dyrektora szkoły), wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.laczynaspilka.pl/puchartymbarku/. Termin zgłaszania zespołów został wydłużony do 6 marca 2024 r.
Więcej informacji nt. Pucharu Tymbarku, nagród oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:
Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny Pucharu Tymbarku