Twoja Gmina, Twój Urząd

Punkty poboru wody

W związku z wydaniem przez Państwową Inspekcją Sanitarną w Nisku komunikatu w spawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a dostarczanej z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem przy ul. Stróżańskiej, gmina uruchomiła punkty dystrybucji wody:

Przędzel: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
Przędzel: Kolonia: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
Rudnik nad Sanem – Stróża: przed Publiczną Szkołą Podstawową nr 3
Rudnik nad Sanem: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Kilińskiego 16.
Środa (17.11.2021 r):
Woda do celów pitnych wydawana jest od godz. 21.30 do godz. 23.00.
Czwartek (18.11.2021 r.):
Woda do celów pitnych i gospodarczych wydawana jest od godz. 6.00 do godz. 20.00.
W kolejne dni w godz. od 6.00 do 20.00 będzie wydawana woda do odwołania komunikatu